Inschrijven verenigingswerk 2017

door Peter Groen

Sinds 1 januari kun je je weer inschrijven voor het verenigingswerk 2017 voor de verenigingsfuncties die nog niet zijn vervuld en taken die nog moeten worden ingevuld binnen de vereniging. Voor taken tijdens een wedstrijd kun je je inschrijven tot enkele dagen vóór de wedstrijddatum. Zoals jullie weten is inschrijven voor minstens één functie of twee taken verplicht voor alle senioren en masters en de ouders of verzorgers van jeugdleden tot en met 14 jaar. Maar je kunt de verplichting desnoods ook voor € 50 afkopen.

Er zijn dit jaar enkele veranderingen in de spelregels. Zo is de inschrijftermijn verlengd tot 1 oktober. Leden van 15 t/m 18 jaar hoeven zelf niet in te schrijven: zij krijgen twee taken toebedeeld door de verenigingsmanager en/of het jeugdbestuur, behalve als zij jeugdtrainer zijn. Hun werk als trainer geldt als verenigingswerk.

Inschrijven doe je via MijnAV23 op deze website, onder “inschrijven verenigingswerk”. Daar vind je ook nadere uitleg en een link naar de spelregels. Onder MijnAV23 staat ook een pagina met informatie over je inlognaam en wachtwoord. Als je er echt niet uitkomt kun je ook nadere informatie krijgen via vrijwilligerswerk@av23.nl. Op korte termijn krijg je over de inschrijving voor het verplichte verenigingswerk ook nog een e-mail.

Als je al bent ingeschreven voor één of meer functies hoef je niet opnieuw in te schrijven. Mocht je je willen uitschrijven voor een taak of functie, meld dat dan bij de coördinator van die taak of functie.

Binnenkort zal verenigingsmanager Bart Boevink, die het verenigingswerk dit jaar onder zijn hoede neemt, de vernieuwingen hier nader toelichten.