Nieuwjaarsreceptie: speech voorzitters, bedankjes vrijwilligers en jaarbekers

door Andrea Aquina en Kirsten Vendrig, voorzitters AV’23

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2017 voor alle aanwezigen. Voor ons ons debuut als nieuwjaarsspeechers. We zullen proberen het kort te houden, want we hebben een leuk programma voor vanmiddag: na onze nieuwjaarsboodschap zullen we een aantal vrijwilligers speciaal in het zonnetje zetten, en daarna hebben we een optreden van ons bijzonder veelzijdig lid Theo Danes, die onlangs een eigen dichtbundel heeft gepubliceerd. Tenslotte heeft de Technische Commissie de eervolle taak om de jaarbekers uit te reiken, en daarna is het tijd voor hapjes en muziek!

Maar eerst willen wij toch even kort met u terugblikken en vooral vooruitkijken naar waar wij over dromen als het over AV’23 gaat. Als we terugkijken zien we dat er op atletiekgebied prachtig is gepresteerd. De individuele jaarbekers komen straks, maar ook op teamgebied is er goed gepresteerd. Bij de jeugd was ons wit met rood zowel bij de crossen als bij de districtscompetitie weer veelvuldig vertegenwoordigd. De seniorendames zijn net niet gepromoveerd maar hebben een prachtig team bij elkaar om er dit jaar weer vol voor te gaan. En het grootste compliment natuurlijk aan ons herenteam dat zijn plek in de hoogste regionen terug heeft veroverd en dit seizoen – op 20 mei in Den Haag – mag meedraaien met de beste acht clubs in de strijd om het NK teams. Het zou mooi zijn als we ze daar in grote getale kunnen gaan aanmoedigen!

De Technische Commissie en het Jeugdbestuur hebben samen met het trainerscorps hard gewerkt om de trainingen voor de jeugd steeds professioneler op te zetten. Er is een aanbod van specialisatietrainingen en er worden nieuwe trainers, veelal uit de eigen jeugd opgeleid.

We kunnen hier nog vele stappen in maken, en soms zijn er ook beste lastige zaken op te lossen en lopen de discussies wel eens hoog op, of het financieel allemaal wel past, of we voor kwantiteit of kwaliteit gaan, of we als bestuur eigenlijk wel een visie hebben. Maar wat we vooral merken op die momenten is dat er een heel grote gezamenlijke wens binnen de club leeft om AV’23 op alle fronten naar een hoger plan te tillen, en dat er een ongelofelijke hoge mate van betrokkenheid is bij het wel en wee van de club. Als we die betrokkenheid kunnen vertalen naar gezamenlijke doelstellingen dan zullen we ook op dat hogere plan komen: dan zijn de discussies zinvol en bouwen we aan een prachtige vereniging.
Daartoe gaan we ook aan de slag met een nieuw en wat ons betreft ambitieus beleidsplan. Samen met jullie. Inmiddels hebben zich al verschillende mensen aangemeld om hierover mee te denken, maar als je je hierdoor aangesproken voelt en ook graag je steentje bij wil dragen: meld je aan en je hoort van ons!

Naast het beleidsplan waarin de overall ambities terecht zullen komen hebben we als nieuwe voorzitters ook kleinere concrete zaken waarop we ons in 2017 willen focussen, en waarvan we vinden dat die bij een professionele zichzelf respecterende atletiekvereniging goed geregeld horen te zijn. Enkele daarvan:

 • we zullen dit jaar een vertrouwenscontactpersoon voor de club introduceren. Een onafhankelijk, specifiek hiervoor opgeleid persoon, waarbij iedereen terecht kan om zaken te bespreken. Met name voor onze groep zelf nog jonge jeugdtrainers. Zij hebben soms te maken met pestgedrag in hun groepen, of hebben wel eens hun twijfels of het wel goed gaat met een kind. Voor hen willen we hiermee de drempel verlagen om zaken bespreekbaar te maken en ergens hun verhaal te kunnen doen. We willen dat de vereniging een plek is waar iedereen zich veilig en gehoord voelt. Dat is gemakkelijke uitspraak, maar we hopen hiermee een stapje te zetten om aan die ambitie ook handen en voeten te geven.
 • Met name de TC gaat hier concreet mee aan de slag, maar met onze uitdrukkelijke ondersteuning: we willen dat de structuur binnen ons trainerscorps verbeterd wordt, en daarmee de overgang van atleten naar oudere groepen: van pupil naar junior, maar met name van junior naar senior. Er loopt hier veel goed, en ook hier heeft de vereniging trainers en coaches met heel veel ambitie, maar de structuur ontbreekt waardoor atleten soms ook verdwalen en afdwalen.
 • Een echte bestuursaangelegenheid waar jullie hopelijk in de vereniging weinig van merken (anders dat dat zaken gesmeerd lopen en de mensen die bij ons in dienst zijn of tegen betaling werkzaamheden verrichten, tevreden zijn) is het personeelsbeleid. Gelukkig lijkt het erop dat we vanaf maart een nieuwe secretaris hebben: Lars Brouwer, met ervaring in deze richting. Ook heeft ons lid (ouder van een jeugdlid) Matty van Ewijk, de afgelopen maanden al zaken in kaart gebracht. Samen gaan we aan de slag om te zorgen dat we voor onszelf, maar ook voor bijvoorbeeld instellingen als de belastingdienst ons personeelsbeleid transparant en correct organiseren.
 • Tot slot nog één, anders wordt het verhaal veel te lang: we hebben het idee om de ALV’s die doorgaans vanwege hun verplichte onderwerpen op de agenda betrekkelijk saai zijn, leuker te maken. De najaars-ALV kan met de begroting zoals vorige keer bleek nog wel op wat inhoudelijke discussie rekenen, maar bij de voorjaars-ALV met het vaststellen van de jaarrekening is dat al minder. Daarom willen we – bij voorkeur met ingang van de aanstaande ALV in maart – een kort voorprogramma introduceren, van ongeveer 19-20 min. en daarna de ALV, in vlot tempo. Hoe dat voorprogramma eruit ziet, of we daarvoor een spreker over een interessant onderwerp uitnodigen of dat we diverse workshops organiseren zodat er voor elk wat wils is, daarover horen jullie binnenkort meer.

Tot zover onze nieuwjaarsspeech. We gaan zo direct door met het bedanken van een aantal vrijwilligers, maar willen graag eerst formeel besluiten met een proost op het heel mooi volgend atletiekjaar!

 

Vrijwilligersbedankjes

We hebben sinds een paar jaar ons verplichte verenigingswerk. Dus bedankjes zijn eigenlijk onzin, want iedereen doet iets. Maar toch, zijn er heel veel vrijwilligers die veel meer doen dan de verplichte verenigingstaken. Dat is soms heel zichtbaar en soms minder zichtbaar maar wel van onschatbare waarde zijn voor de vereniging. We hebben er dit jaar 14 geselecteerd die we speciaal voor hun inzet dit jaar willen bedanken. Tegelijkertijd nemen ze hun geschenk natuurlijk ook in ontvangst namens alle leden die dit jaar hun verbondenheid met de club hebben getoond door het doen van vrijwilligerswerk. Sta je dit jaar niet op het lijstje dan betekent dat zeker niet dat we niks van jouw inzet hebben gezien. We hebben geprobeerd om een ‘dwars door de club’ selectie te maken, waarmee we de mensen in de diverse geledingen van de club willen bedanken. Ook diegenen die dit jaar niet op de uiteindelijke lijst staan.

Voor de volgende 14 mensen hebben we dit jaar een presentje (willekeurige volgorde):

 1. Karin van Kesteren
  Houdt al jaren het wisselgeld in de kantine bij en neemt dit jaar afscheid van de kascommissie. En hopelijk ook van de wisselgeldklus want de invoering van het pinapparaat zal de contante betalingen geleidelijk aan maar over een tijdje volledig gaan vervangen. We zijn Karin heel dankbaar voor haar inzet.
 2. Lennart Hatenboer
  Sinds enkele jaren trainer van de C pupillen en door zijn pupillen tot leukste trainer uitverkozen. Maar buiten dat heeft zijn enthousiasme en organisatietalent ertoe geleid dat we sinds enkele maanden op zondag een fantastische crosstraining voor de pupillen hebben. Nu nog een klein groepje, maar we hopen dat dit een opzet is naar een veel beter gebruik van de baan op zondag.
 3. Tjitske Kooistra
  Trainster van de dinsdaggroep op de baan maar ook de bijzondere woensdagochtend damesclub in het Flevopark, waarmee ze de vereniging ook bereikbaar maakt voor mensen die de stap naar de baan (nog) niet aandurven. Daarnaast heeft Tjitske dit jaar ook, samen met Carla van der Klei gekeken naar een sportproject om mensen met een burn-out weer in beweging te krijgen, in samenwerking met zorginstellingen. Dat is op dit moment nog niet gelukt, maar de manier waarop zij hiervoor openstaat en dit binnen de clubgeledingen wil oppakken verdient zeker een pluim.
 4. Sandra Verkruisen
  Ouder van drie jeugdleden, en sinds enkele jaren organisator van de Grote Clubactie. Onder haar bezielende leiding is de opbrengst de afgelopen jaren steeds gestegen en als ik de plannen voor volgend jaar hoor wordt die lijn ook nog verder doorgezet.
 5. Nick van der Heide
  Trainer, maar veel meer dan dat. De initiator en voorvechter van het opzetten van een trainingsstructuur bij de jeugd waarmee we leden echt langer vast gaan houden omdat ze kwalitatief goede trainingen krijgen en omdat de groepen ook nog eens zo functioneren dat er veel leuke dingen buiten het sporten om worden georganiseerd zodat de binding met de club er ook is. En bij het EK Atletiek ons contactpersoon voor de schoolatletiekwedstrijden waarbij honderden kinderen bij ons op de baan kennismaakten met atletiek en daarna ook nog een bezoekje aan het EK brachten.
 6. Tobias van der Knaap
  In voorbereiding op en tijdens wedstrijden full speed aan het werk op het wedstrijdsecretariaat. Heel erg fijn dat de onschatbare waarde van Cees de Nood als wedstrijdsecretaris, die best kwetsbaar was zo bij één persoon, nu ook op een nieuwe generatie kan worden overgedragen.
 7. Ingrid Hoogervorst
  Al jaren onze vaste organisator van de activiteiten voor de jeugd op het Galileiplantsoen tijdens de Mini Marathon. Het is belangrijk dat we ons hier als vereniging ieder jaar weer van onze beste kant kunnen laten zien!
 8. Karien Smeding
  Heeft afgelopen jaren voor het bestuur al eens wat uitzoekklussen gedaan op het gebied van personeelszaken, maar heeft afgelopen jaar ook in haar eentje stand gehouden als organisatieteam van de Nescioloop. Gelukkig is het team inmiddels weer op sterkte.
 9. Fleur Speet
  Heeft vorig jaar de jeugdnieuwsbrief overgenomen. Inmiddels ontvangen de jeugdleden elke maand stipt op de eerste van de maand een nieuwsbrief. Heel waardevol!
 10. en 11. Sander Stok en Ynze Strikwerda
  Teveel om op te noemen wat zij allemaal doen voor de club. Op de meest onmogelijke tijdstippen op de baan te vinden om te zorgen dat alles op orde is. Vorige week de dag na de kerstdiners hebben zij er nog voor gezorgd dat we een aantal heel mooie speren kogels en discussen hier op de club hebben uit de EK collectie en zijn ze daarna aan het timmeren gegaan aan een vlonder onder de hoogspringmat waardoor de EK-mat eindelijk gebruiksklaar is. Aan de geweldige praktisch ingestelde mentaliteit van deze heren hebben we als vereniging heel veel te danken.
 1. Geline Kottier
  Eigenlijk al jaren een vaste kracht in de kantine. Maar we zijn heel blij dat ze ook in de nieuwe kantinecommissie waarin we van alles strakker willen regelen en meer opbrengsten willen genereren, ook die coördinerende rol wil blijven vervullen.
 2. Vincent Wiering
  Voor dag en dauw op pad voor de Middenmeerloop, zet zich eigenlijk bij alle loopjes altijd in – laat er als fervent seizoenkaarthouder zelfs soms Ajax voor schieten. En blijft daarbij ook nog zijn eigen pr’s verbeteren. Hopen we nog lang van te kunnen genieten.
 3. Siem Goede
  Al jaren een zeer trouw kracht in het jurycorps, niet alleen bij al onze eigen baanwedstrijden trouw in functie, maar ook bij diverse uitwedstrijden waarbij we als vereniging juryleden moeten meebrengen.

De bovengenoemde personen die niet aanwezig waren op de nieuwjaarsreceptie kunnen hun presentje bij de verengingsmanager Bart ophalen.

 

Jaarbekers 2016
door de technische commissie
 1. beste pupil jongen: Bart Blokdijk (pupil B), stond vorig jaar 4 keer op het podium tijdens de competitiewedstrijden, 2x 1e en 2x 2e waarvan tijdens de finale met maar 1 punt verschil (halve cm bij het verspringen). Werd afgelopen oktober met overtuiging clubkampioen, hij heeft nog geen clubrecord op zijn naam staan maar dat komt nog wel.
 2. beste pupil meisje: Maud de jong (pupil C), behaalde vorig jaar tijdens alle competitiewedstrijden het hoogste podium, alleen tijdens de finale moest ze 1 iemand voor haar laten maar werd ze alsnog mooi 2e. Behaalde daarnaast 3 clubrecords: op de 600m, de 1000m (verbetering van bijna 20 seconde op een record uit 1996) en het verspringen. Ze kan ook vortexwerpen en hordenlopen want won alle vier de Amsterdams Baan Circuit wedstrijden in 2016. Naast een top baanatleet is ze ook nog goed op de lange afstand door de modder want ook daarbij haalde ze vorig jaar tijdens elke wedstrijd evenals de finale het podium. Kortom een terechte winnaar voor de jaarbeker van 2016.
 3. beste junior jongen: Elvis Afrifa, vorig jaar nog de Piet van het Hoffbeker en nu terecht de jaarbeker van 2016. Verbeterde zichzelf met meer dan 3 tiende van een seconde op de 100m, miste daarmee net de WJK limiet maar maakt dit jaar een goede kans op deelname aan het EK onder de 23 in Polen. Daarnaast liep Elvis afgelopen week voor het eerst onder de 7 seconde op 60m in Apeldoorn dus dat voorspelt veel goede voor het indoor-seizoen.
 4. beste junior meisje: Tara Yoro, Lastige beslissing omdat er twee dames ontzettend goed hebben gepresteerd maar deze dame wekte net iets meer verbazing tijdens het NK voor senioren afgelopen zomer. Ze werd 2e op het NKj met verspringen, 3e op het NKj op de HSS en behaalde een mooi 6e plaats op het verspringen bij het NK senioren. Janke: 3e 100mh en 3e 60mh
 5. beste senior mannen: Joshua Record. Behaalde op het NK een bronzen medaille op het hink-stap-springen en verbeterde daarmee het clubrecord van Jan Blankers uit 1933 met 1 cm. Hierbij hoort wel een eervolle vermelding voor Sander Stok die voor de tweede keer goud won op het NK bij het kogelslingeren.
 6. beste senior vrouwen: Tessa Strijp is kritisch op zichzelf en is niet altijd tevreden geweest dit seizoen maar wist tijdens het NK toch mooi de halve finale op de 400m te halen en liep tijdens de Gouden Spike in Leiden een snelle 56.13 op de klokken.
 7. beste master mannen: Ivo Pothaar, had al alle clubrecords als M60 en M65 op de afstand van 15 t/m 42 km maar weet zich nog steeds te verbeteren en verbeterde afgelopen jaar het clubrecord op 30 km van Schoorl en zijn eigen clubrecord op de halve marathon in Linschoten.
 8. beste master vrouwen: Monique Admiraal door haar zoon zelf aan technische atletiek gaan doen en sinds 2 jaar fanatiek deelneemster aan mastercompetitie, clubkampioenschappen en instuifwedstrijden. Verbeterde afgelopen jaar het clubrecord op de 400m, de AV’23 6-kamp en het verspringen bij de V40. Ga vooral zo door!
 9. Piet van het Hoffbeker (beste talent van het jaar): Johhny Schooneveld. Wist zich ook dit jaar weer flink te verbeteren op de hink, de stap en de sprong en behaalde voor het eerste een afstand voorbij de 14m! Behaalde hiermee een 2e plaats op het NK junioren en een clubrecord!
 10. Aanmoedigingsprijs: Niels Schager, afgelopen jaar vele kilo’s afgevallen en vele pr’s gebroken.