Inschrijven verplicht verenigingswerk 2015

door Michiel Hatenboer

Net als vorig jaar verwachten we van alle leden en de ouders van leden tot 14 jaar dat zij zich inschrijven voor een functie of twee taken van ongeveer een dagdeel voor de club. De beschikbare functies en taken en de spelregels vind je op deze website onder MijnAV23. De inschrijving voor het verenigingswerk is in 2015 nog alleen mogelijk via MijnAV23. 
Leden van 14 t/m 17 jaar worden door ons automatisch ingeschreven.
Nieuw is de mogelijkheid om het verenigingswerk af te kopen voor € 50. Wie zich op 1 april niet heeft ingeschreven krijgt van ons een factuur voor het zelfde bedrag. 

Om het jullie makkelijk te maken en om de binding tussen de leden en de activiteiten te bevorderen hebben we de meeste inschrijvingen uit 2014 in MijnAV23 laten staan. Als je de taak of functie die je in 2014 had dit jaar niet kan of wil uitvoeren dan moet je je vóór 1 maart even uitschrijven en (voor 1 april) inschrijven voor een nieuwe taak of functie.
Nieuwe leden en leden die zich willen inschrijven voor kantinediensten, juryleden en mensen die willen helpen bij de Amsterdam Marathon moeten zich nog wél actief inschrijven.
Iedereen krijgt ruim voor aanvang van de activiteit van zijn of haar contactpersoon te horen wanneer en wat er van hem of haar wordt verwacht.