Jubileum AV’23 in Het Parool

door Guus Mater

Op zaterdag 26 augustus besteedde Het Parool aandacht aan het honderdjarig bestaan van AV’23. Precies op die dag was het 89 jaar geleden dat Chris Berger op de baan van het Olympiaplein het wereldrecord op de 100 meter evenaarde: 10,3 seconden.

Het verhaal in Het Parool is gebaseerd op het artikel, dat vorige maand in het zomernummer van het historisch maandblad Ons Amsterdam verscheen. Met dat blad heeft de krant de afspraak interessante Amsterdamse verhalen over te nemen.

,,Wereldrecord op het Olympiaplein” en ,,Een Hollandse sprintschool, de successen van AV’23” waren de koppen in Ons Amsterdam, een blad dat al 75 jaar over hoofdstedelijke historie en actualiteit schrijft. Nooit eerder was er zo veel aandacht voor een jubilerende atletiekclub.

Het blad van de Vrienden van de Atletiek, een vereniging van oud-atleten die al eerder interesse toonde in het jubileum, publiceert ook een groot verhaal over de historie van de club. De bekende namen worden genoemd. Maar ook wordt toegelicht dat de records die in de jaren dertig op de 10 x 100 meter werden gelopen nog steeds bijzonder zijn.

Het nummer staat al jaren niet meer op de wedstrijdagenda. Maar als je bedenkt dat het clubrecord (uit 1934) nog steeds op 1.47,3 staat, betekent dat wel dat de club toen over tien sprinters beschikte die de 100 meter in gemiddeld 10,7 seconde aflegden. Ook als je het wisselvoordeel meerekent is dat een hele klus. Denk maar niet dat er veel atletiekverenigingen in Nederland zijn die die prestatie anno 2023 verbeteren.

NB.: recent verscheen opnieuw een artikel over AV23 in het Parool onder de kop “Atletiekvereniging AV’23 is 100 jaar en mag niet klagen: 368 nieuwe Femke Bols en Sifan Hassans staan te trappelen op de wachtlijst”