Jubileumboek

door resp. namens Hans Hofstede (voorzitter van AV’23) en de oud-voorzitters Jaap Bosschaart, Ger van de Nesse, Kees Elsinga, Karin van Kesteren, Wil Nienhuis, John Pootjes, Ruud Schmitz, Corine Stam, Frits Wegenwijs en Robin Willems

Onze vereniging telt tot dusver drie boeken waarin de geschiedenis is beschreven:

  • Gedenkboek Athletische Vereeniging “1923”, 1923 – 1948, samengesteld door Joop Haitsma en Jo Moerman (Amsterdam, 16 October 1948)
  • Driekwart Eeuw Sintels. Kroniek van een Amsterdamse Athletiekvereniging, door Jan C.T. Ludeker (Amsterdam, 1998)
  • Een Lustrum Kunststof. Kroniek van de Athletische Vereeniging “1923”, 1999-2003, door Jan C.T. Ludeker (Amsterdam, 2003).

Er is veel voor te zeggen de 19 + 23 interviews, die oud-bestuurslid Dirk Visser bij het 90-jarig jubileum heeft gemaakt, als boek uit te geven. Weliswaar is het in strikte zin geen geschiedschrijving, maar de interviews geven een mooi beeld van onze vereniging, vanaf de successen van John Pootjes, nu ons oudste erelid, in de jaren ’50 tot die van de huidige toppers. De interviews die al te lezen zijn op onze website, verdienen het om in gedrukte vorm te verschijnen. Ook kan zo’n boek dienen voor contacten met de pers en als introductie voor nieuwe leden.

Het AV’23-bestuur heeft kortgeleden € 500,- voor de uitgave gereserveerd. Ook hebben enkele begunstigers hun liefde voor de club in klinkende munt omgezet. Maar er is nog meer geld nodig om een verzorgd boek uit te geven.

Onze vraag aan is of u bereid bent met een donatie de uitgave van dit boek mogelijk te maken. De kostprijs wordt voorlopig begroot op 15 euro per exemplaar. Wie 30 euro of meer overmaakt, ontvangt een boek gratis. U kunt het geld overmaken naar bankrekening NL12 INGB 0004 5112 74 tnv. AV23 Amsterdam, onder vermelding van ‘Jubileumboek’.