NSKi Home » Nederlands Studenten Kampioenschap indoor

Nederlands Studenten Kampioenschap indoor

v 1991 Anna Goede 60 meter First Round 8.71 q 16
v 1991 Anna Goede 60 meter Semi-Finals 8.80 14
v 1991 Rosa de Jong 60 meter First Round 8.38 q 8
v 1991 Rosa de Jong 60 meter Semi-Finals 8.46 8
v 1991 Rosa de Jong 200 meter Final 27.25 10
m 1988 Bram Teunisse 60 meter First Round 7.33 q 6
m 1988 Bram Teunisse 60 meter Semi-Finals 7.38 11
m 1988 Bram Teunisse 200 meter Final 24.09 14
m 1985 Dennis Weijens 60 meter (Buiten Mededinging) First Round 7.29 q  
m 1985 Dennis Weijens 60 meter (Buiten Mededinging) Semi-Finals 7.33  
m 1985 Dennis Weijens 200 meter (Buiten Mededinging) Final 23.27  
m 1993 Jim van Oostrom Kogelstoten Final dns