Oproep bestuurswerk

door Andrea Aquina, voorzitter AV´23

Op dit moment hebben veel leden zich al weer opgegeven voor het verenigingswerk voor komend jaar. Keuze en variatie genoeg. Er zijn mogelijkheden om te kiezen voor iets dat weinig of nog minder tijd kost. Of voor iets waar je goed in bent of leuk vindt, of juist iets wat zo eenvoudig is dat het verstand eens even heerlijk op nul kan blijven. Hoewel het natuurlijk toch wel zaak is om als parcourswacht de lopers de goede kant op te wijzen!
Voor enkele cruciale verenigingstaken worden nog mensen gezocht. Bart (verenigingsmanager@av23.nl), onze verenigingsmanager gaat hier actief voor op zoek, maar mocht je zelf nog iets zoeken dan is hij ook altijd bereid om samen met jou te kijken wat er nog aan klussen beschikbaar is. Vele handen maken licht werk!

Voor de leden die bereid en beschikbaar zijn om nog iets meer tijd in de club te steken heb ik er hier toch enkele taken uitgeplukt waarvoor we ècht zeer urgent naar invulling op zoek zijn. Dat betreft:

 • een secretaris voor het bestuur
  Op dit moment vervult Michiel Hatenboer deze functie. Michiel heeft echter bij de najaars-ALV al aangegeven na heel wat jaren bestuurswerk vanaf maart zijn inzet voor de atletiek volledig te gaan richten op het voorzitterschap van de SAA, de Stichting Amsterdam Atletiek, waarin de Amsterdamse verenigingen samenwerken, en op het lidmaatschap van de Unieraad van de Atletiekunie als vertegenwoordiger van ons district. We zijn er natuurlijk reuze trots op dat onze club in staat in om voor dergelijke functies mensen te leveren, maar missen straks wel node de inzet van Michiel in het bestuur. De kandidaat die wij enige tijd op het oog hadden en voornemens was Michiel te gaan opvolgen heeft helaas vanwege gewijzigde werkomstandigheden moeten afzien van zijn toezegging. Zie je het zitten om samen met een grotendeels redelijk vers ambitieus bestuur aan de slag te gaan voor AV´23 en denk je het secretarisschap aan te kunnen? Meld je dan bij een van de bestuursleden. Voor meer informatie kun je ook terecht bij Michiel. Uiteraard heeft Michiel aangegeven de zaken netjes te zullen overdragen.
 • een penningmeester voor het jeugdbestuur
  Jarenlang was Robin Willems de penningmeester van het jeugdbestuur. Als penningmeester vorm je samen met de voorzitters Mathilde en Annerieke en secretaris Giel het dagelijks bestuur. Daar omheen zit nog een schil van betrokkenen bij de jeugdafdeling van de club die zo ongeveer eenmaal per zes weken bijeenkomen om alle jeugdaangelegenheden te bespreken. De penningmeester maakt onder andere de begroting voor de jeugdafdeling, verzorgt de uitbetaling van de jeugdtrainersvergoedingen en de financiële afhandeling van de jeugdkampen en competities. Je werkt samen met penningmeester van het bestuur Erik. Voor meer informatie over de taken van de penningmeester jeugdbestuur kun je terecht bij Robin. Over de samenstelling/omvang van het takenpakket en de verdeling tussen taken van bestuur en jeugdbestuur zijn overigens in samenspraak met Erik ook hernieuwde afspraken te maken.
 • een jurycoördinator
  Ook deze heel belangrijke taak is jarenlang vol overgave ingevuld door Robin Willems. Robin wil echter weer actiever zelf met sport aan de slag en promoveert ook nog eens binnenkort naar landelijk wedstrijdleider. Tijd dus om deze taak te gaan overdragen. De functie omvat:

  • – de juryindeling en -coördinatie bij thuiswedstrijden
  • – het inzetten van juryleden voor de uitwedstrijden van de competities
  • – het organiseren van een nieuwe jurycursus (er zijn al best veel kandidaten).

  Het gaat om een inspirerende taak en Robin geeft je zeker het eerste halfjaar alle ondersteuning. Deze functie is door Robin vooralsnog uitgezet onder ons huidige jurycorps, maar het kan goed zijn dat ook daarbuiten enthousiaste geschikte kandidaten rondlopen die nog niet in ons jurybestand zitten. Heb je alleen interesse voor de algemene jurycursus, meld je dan ook bij de jurycoördinator, vooralsnog Robin dus!

Het spreekt voor zich dat bovengenoemde taken allemaal onbezoldigd zijn. Je krijgt er wellicht een gezellig etentje per jaar voor, maar verder moet je het doen met de liefdevolle (en soms kritische) steunbetuigingen van je clubgenoten. En uiteraard met de voldoening die het geeft om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen en uitvoering te kunnen geven aan je eventuele ambities voor onze mooie vereniging.
Voor alle functies geldt dat ze open staan voor leden, maar ook voor ouders van jeugdleden. Voor de functies van secretaris van het bestuur word je wel verplicht als lid bij de Atletiekunie aangemeld, maar betaal je uiteraard geen contributie als je verder geen actief lid bent. Voor de functie van jurycoördinator is kennis van de baanatletiek en het jurywezen handig. Maar als je beschikt over goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden, en bereid bent om jezelf enigszins te verdiepen in het jurywezen dan ben je ook heel geschikt voor deze functie.
We zien jullie sollicitaties en aanmeldingen voor de bovenstaande functies gaarne tegemoet!