Programma 90-jarig jubileum AV ‘23

door de jubileumcommissie

Tijdens de clubkampioenschappen op 6 oktober a.s. vieren we tevens het 90-jarig bestaan van AV’23. Daarom tikt de klok af naar 12 uur op die dag. Verder publiceert Dirk Visser interviews met veel betrokkenen bij onze mooie atletiekvereniging.
Op de dag zelf zal traditioneel de meerkamp clubkampioenen opleveren. De deelnemers aan de CK krijgen een speciaal startnummer t.g.v. het 90-jarig bestaan van AV’23, waaraan gekoppeld een waarde cheque. Overdag zal er voor de jeugd een spelletjesparcours worden uitgezet. Verder zal, na afloop van de CK, een op het getal 90 gebaseerde estafette worden georganiseerd.

De officiële receptie van het bestuur en de aangeklede borrel voor (oud)leden zullen plaatsvinden vanaf 17.30 uur en doorlopen tot ca. 20 uur. Voor de jeugd zal er een suikerspinmachine staan, worden er pannenkoeken gebakken en zullen er bladen met frisdrank rondgaan. Alcoholische dranken zijn verkrijgbaar in de kantine. Verder zullen er hapjes beschikbaar zijn. Er is een gelegenheidsband geformeerd die op gezette tijden gaat spelen. Daarnaast zullen er een aantal verrassingsacts acte de presence geven.

Chronologisch levert dat het volgende schema op:

  • Vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur clubkampioenschappen
  • Tijdens de CK kan de jeugd een spelletjescircuit volgen
  • 17.05 uur 90jaar-estafette
  • 17.15 uur prijsuitreiking CK
  • Vanaf 17.30 uur receptie en aangeklede borrel
  • Tussen 17.30 uur en 20.00 uur optreden band Ynze Strikwerda en anderen
  • 20.00 uur einde jubileum.

Om enigszins zicht te hebben op het aantal aanwezigen, aan oud-leden de vraag zich aan te melden bij de ledenadministrateur (ledenadministratie-av23@xs4all.nl)