Stadsdeel Oost op bezoek

door Andrea Aquina

Woensdagmiddag 13 maart hadden wij hoog bezoek van de gemeente, de eigenaar van onze baan en clubhuis. Maarten Poorter, portefeuillehouder Sport van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oost kwam samen met beleidsambtenaar Hugo Hilgers en locatiecoördinator Peter Vergeer kennismaken. Terwijl de kantine langzaamaan volstroomde met ouders en kinderen, en met kantinevrijwilligers die zich meldden voor de instructie over het nieuwe kassasysteem, hebben we verteld over het heden en het verleden van de club, en uiteraard over onze wensen en ambities voor de toekomst.

Aan de orde kwamen zaken als het sport/integratie project met de studenten en statushouders die inmiddels aan de Kruislaan zijn gehuisvest. AV’23 zou ook in dat project gaan participeren. Om onduidelijke redenen is dat traject op niets uitgelopen, terwijl de bewoners van dat project van harte welkom zijn bij ons. Ook hebben we onze vraag voor een openbaar watertappunt nog even opgefrist, en hebben we verteld over de positieve ontwikkelingen in het kader van de sponsoring bij de club. Maarten Poorter gaf aan zich graag te willen inzetten om ons van dienst te kunnen zijn en zaken weer nieuw leven in te willen blazen..

Op accommodatiegebied heeft de gemeente aangekondigd dat waarschijnlijk in juni het dienstverblijf van de sportparkbeheerders (achter de Jaap Edenbaan)  wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Een deel van de medewerkers zal dan tijdelijk overdag weer intensiever gebruik gaan maken van de ruimte beneden in ons gebouw. We blijven de mogelijkheid houden om de ruimte in de avonden en de weekends ook te gebruiken. Als het nieuwe dienstverblijf af is gaan we in gesprek over het definitieve gebruik en eventuele herinrichting van de ruimte voor onze vereniging.

Voor volgend jaar (2020) staat een grootschalige renovatie van de atletiekbaan op de planning. Zodra hier de voorbereidingen voor worden opgestart zullen vanuit onze vereniging enkele mensen worden gevraagd voor input, zodat de renovatie zoveel mogelijk ook aan onze eigen wensen tegemoet kan komen. Wij zijn immers de hoofdgebruiker. In elk geval zal Sander Stok hier als voorzitter van de TC in gaan participeren. Uiteraard hebben we ook onze wens voor een dakterras nog eens toegelicht en laten zien wat voor mogelijkheden voor een betere exploitatie van ons clubgebouw dat biedt. Toen het echt te lawaaiig werd in de kantine (we hebben immers geen bestuurskamer…) hebben we een rondje buiten gemaakt en laten zien hoe broodnodig de containers zijn om ons krachthonk te kunnen uitbreiden en de kleedkamers weer als kleedkamer te kunnen laten functioneren. Het bezoek leverde geen directe concrete toezeggingen op, maar vormde voor de medewerkers van de gemeente zeker een eye opener over het functioneren van een atletiekvereniging. Wel hebben we nu goede afspraken gemaakt, contacten gelegd en onderwerpen aangezwengeld waar we in de toekomst mee verder willen. We kijken terug op een geslaagd bezoek en een mooie samenwerking in de toekomst.

Foto: Andrea Aquina, Erik Baijards, Maarten Poorter, Ronald van Dijk, Sander Stok, Peter Vergeer, Sandra Verkruisen, Hugo Hilgers en Bart Boevink.