Top Tot Teen

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Vorige week donderdag is het meerjarenbeleidsplan "AV’23 van Top tot Teen" goedgekeurd door onze Algemene Ledenvergadering.

Het plan schetst de hoofdlijnen voor het bestuurlijk beleid van 2013 t/m 2016. Elk jaar gaan we op basis van dit meerjarenplan een jaarplan op stellen, dat we ook willen laten vaststellen in de ALV. Het eerste – Jaarplan 2014 – verschijnt in oktober 2013 en we bespreken het dan gelijk met de begroting voor 2014 in onze najaars-ALV.