Uit de bestuurskamer, 1 september 2013

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Polderen
Vanmorgen heel vroeg fietste ik met Daantje, mijn vijfjarige kleinzoon, naar kinderboerderij “De Werf” aan de Archimedeslaan, vlak achter het Wellantcollege. Eigenlijk wist ik het wel, het gaat daar pas om elf uur open. Dus doorgefietst naar café Polder, naast de vm Anna Hoeve in het Science Park Watergraafsmeer. Daar zijn ook kippen die je kunt voeren.
Ik wist het natuurlijk wel, maar terwijl wij de kippen stonden te voeren met onze meegenomen paprika’s, arriveerden daar bijna twintig AV23‘ers in hardloop-outfit. Wat een paar jaar geleden is begonnen als een terloopse afspraak tussen een paar hardlopers van de recreatiegroep, is uitgegroeid tot een begrip binnen AV’23: op zondagochtend wordt er gepolderd. Op instuif-basis en zonder trainer starten elke zondagochtend om half tien een stuk of tien recreatieve lopers vanuit Café Polder voor een uurtje of anderhalf hardlopen. Omkleden en achterlaten van spullen kan in het café, dat speciaal voor deze groep een half uurtje eerder open gaat. Inmiddels hebben ook de wedstrijdlopers van AV’23 deze lokatie gevonden en starten op dezelfde tijd. Gelopen wordt via telkens een andere route, meestal richting Diemerpark of langs het Amsterdam-Rijnkanaal naar Diemen of Driemond. Na afloop is er in het café koffie of thee met of zonder appelgebak.

Permanent in oorlog met de vandalen
Mooi weer, ‘s avonds lang licht en iedereen met vakantie. Dat zijn de ideale omstandigheden voor graffiti-spuiters en andere vandalen. Nauwelijks had het stadsdeel de bekladding op de voorgevel van ons clubhuis verwijderd of ze sloegen weer toe met het aanbrengen van reuzegrote “tags”. Binnen een week had het stadsdeel ook deze bekladding weer ongedaan gemaakt. Als ik vandaal zou zijn, zou ik er moedeloos van worden. Bovendien zou me dit teveel gaan kosten aan spuitbussen.
Het ingooien van ramen is voor de vandaal veel goedkoper en voor het stadsdeel peperduur. Vorige week waren drie van de vier ramen van ons “wedstrijdleidinghuisje” ingegooid. Ook deze keer was het stadsdeel er uiterst snel bij om de ruiten te vervangen. Op ons verzoek zijn er meteen luiken aangebracht, zodat het een stuk lastiger wordt om de ruiten te vernielen. Nu maar hopen dat de sloten het houden.

Start to Run, een onverwacht succes
Jarenlang was de basisloopcursus van Dirk Beelen een begrip en zorgde voor een permanente aanvoer van nieuwe leden, die bij ons doorgingen met hardlopen. Er zijn heel wat toplopers uit voort gekomen. De laatste jaren waren er echter elke cursus minder aanmeldingen. De basiscursus dit voorjaar vormde het dieptepunt met maar zeven deelnemers. De reden lag niet bij Dirk. die is nog even enthousiast en wordt eigenlijk elk jaar beter, meer ervaren en geduldiger. Nee de reden voor de terugloop heeft te maken met de hevige concurentie van sportscholen, loopgroepen en zelfstandige ondernemers, die allemaal basisloopcursussen aanbieden voor sterk concurerende prijzen. Vandaar dat we dit voorjaar besloten hebben mee te doen met Start to Run, het al vele jaren bestaande landelijke project van de Atletiekunie. Met dit project weet de Atletiekunie twee keer per jaar meer dan 2000 deelnemers te werven voor basisloopcursussen op 130 locaties door heel Nederland. Wij hebben inmiddels voor de cursus die a.s. zaterdag begint 27 inschrijvingen. Dat is dus meer dan gemiddeld per locatie en aanzienlijk meer dan Dirk de afgelopen jaren binnenhaalde. Overigens hebben we Dirk Beelen gelukkig weer bereid gevonden deze cursus te geven. Zo nodig zal hij tijdens de trainingen worden bijgestaan door Gerard Lijnzaad.
Binnen de loopsectie van onze Technische Commissie worden nu plannen gemaakt om te zorgen voor een goede follow-up. Waarschijnlijk kunnen de deelnemers aan de basiscursus na afloop kiezen tussen een korte en compacte vervolgcursus van Dirk of gedurende een aantal maanden deelnemen aan een speciaal voor hen ontwikkelde vervolgtraining op de zaterdagochtend. Dit laatste wordt een afsplitsing van de reguliere training van de al vele jaren bestaande zaterdagse loopgroep van Kees van der Berg, Tjitske Kooistra en Carla van de Klei. Het doel is dat er na de basis- of vervolgcursus soepel kan worden aangesloten bij de reguliere looptrainingen van AV’23.

Algemene Leden Vergadering
Op donderdagavond 17 oktober zal weer een algemene ledenvergadering gehouden worden. We doen dat elk najaar, met ongeveer dezelfde agendapunten. Ook deze keer zal het vooral gaan over de financiële resultaten over de eerste helft van 2013. Ook zal dan de verenigingsbegroting voor 2014 worden besproken en vastgesteld. De Klankbordgroep Meerjarenbeleidsplan zal kritisch commentaar geven op het door het bestuur gevoerde beleid sinds de vaststelling van dit beleidsplan. Een nieuwe kascommissie zal moeten worden benoemd.
Veruit het belangrijkste agendapunt zal echter zijn: de vaststelling van een plan voor de invoering van verplicht verenigingswerk voor alle leden per 1 januari 2014. Dankzij het intensieve denkwerk, onderzoek en gepuzzel van ons bestuurslid Michiel Hatenboer ziet het er naar uit dat we op 17 oktober een uitgewerkt plan voor de verdeling van vrijwilligerswerk over alle leden en ouders van jeugdleden kunnen aanbieden. Via een digitaal formulier op onze website kunnen alle leden in de maand december aangeven voor welke taken op hem of haar in 2014 een beroep kan worden gedaan. Voor leden, die absoluut geen tijd hebben voor vrijwilligerswerk, bestaat de mogelijkheid om dit af te kopen voor €50,= per jaar.
De agenda en alle informatie met betrekking tot de agendapunten worden uiterlijk 3 oktober op onze website geplaatst. De financiële stukken komen niet op de website, maar voldoende kopies van deze stukken liggen dan op de bar van onze kantine en zijn op te vragen bij de eerste penningmeester.

Digitalisering
Het gaat er nu toch echt van komen. De afgelopen maanden zijn onze eigen nerds niet met vakantie geweest, maar hebben keihard doorgewerkt om een heel nieuw digitaal AV’23-gebouw te ontwerpen.
Binnenkort wordt onze website vervangen door een digitale variant. Deze zal uiterlijk nauwelijks verschillen van onze oude (veelgeroemde) website, maar innerlijk een groot aantal nieuwe digitale mogelijkheden bevatten. Zo komt er een loket “mijn AV’23”, met onder andere de mogelijkheid voor het selecteren van vrijwilligerstaken. Ook zal het mogelijk worden zich digitaal als lid aan te melden (en af te melden).
Waar we wel voorzichtig mee om willen gaan is de privacy van onze leden. Het wordt dus niet mogelijk om via de website en ook niet via “mijn AV’23” privacy-gevoelige gegevens over onze leden te verzamelen.

Fruit 4 Sport
Het is gelukt: er is een groepje AV23’ers gevonden, die er lol in heeft om samen met de tuinmannen van het stadsdeel en de fruitgeleerden van de Wageningse universiteit zich te ontfermen over het lot van de peren-, appelbomen en bramenstruiken rond onze atletiekbaan. Niet helemaal toevallig, zijn het vier vrouwen, vol ideeën over het organiseren van een oogstfeest, een appeltaartbakwedstrijd en het met zijn allen snoeien van de appelbomen. Hun handen jeuken om aan de slag te gaan. Iedereen, die ook geïnteresseerd is in de fruitteelt, kan zich aanmelden bij Karin van Kesteren.