Uit de bestuurskamer, 9 juni 2011

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Vanavond was ik even op de baan. Het was prachtig weer, er werd volop getraind en de lopers van de groep van Bram Wassenaar genoten zichtbaar van onze nieuwe baan. Deze groep (Bramsterdammers) hebben we bijna een jaar niet meer op onze baan gezien. Nu de baan er weer strak bijligt, kunnen we elke veertien dagen op donderdag vanaf zeven uur genieten van dit puike clubje lopers (en zij van onze baan).

Het bestuur:
Dinsdagavond hadden we weer een bestuursvergadering. Belangrijke


agendapunten waren: het vrijwilligersbeleid, vergroting van het krachthonk, de opleiding van nieuwe hardlooptrainers en de zorgen van de kantinecommissie.

Het vrijwilligersbeleid:
Walter Ritmeijer, ons nieuwste bestuurslid, kwam met het voorstel om alle volwassen (18 jaar en ouder) leden te herinneren aan artikel 6 van het door alle leden van AV’23 ooit ondertekende inschrijfformulier. In dit artikel staat, dat ieder lid zich minstens twee dagdelen per jaar als vrijwilliger inzet voor de vereniging. Die inzet kan van alles zijn: bardienst, gebouwonderhoud, wedstrijdorganisatie, jurylid, trainer, commissielid of bestuurder.
We gaan eerst eens op papier zetten welke taken er allemaal gedaan moeten worden en hoeveel tijd en mankracht dat vraagt. Dan moet de lijst op het onze website, met de mogelijkheid voor elk lid om zich aan te melden voor het verrichten van bepaalde taken. Het idee is om die lijst te koppelen aan de ledenadministratie, zodat er ook een koppeling aan de contributie-inning mogelijk is.
De jeugdleden zijn vrijgesteld. Al jaren is er een opvallend grote bereidheid bij de ouders van onze jeugdleden, om zich als vrijwilliger in te zetten voor allerlei taken, die te maken hebben met de activiteiten van de jeugdgroepen. Voor de volwassen leden komt er een mogelijkheid om de vrijwilligers-inzet af kopen.
Volgens onze voorlopige planning kan deze regeling in november van dit jaar operationeel zijn. Een brief, waarin de werking van de regeling wordt uitgelegd, wordt dan gelijk met de jaarlijkse contributiebrief verstuurd.

Vergroting krachthonk:
Het aantal atleten dat gebruik maakt van de krachtsportruimte in ons clubgebouw neemt zodanig toe, dat de huidige ruimte te klein geworden is. Het is om redenen van veiligheid en doelmatigheid nodig om de voor krachtsport en fitnesstraining beschikbare ruimte te vergroten. Onze Bouwcommissie heeft in overleg met de hoofdtrainer, Els van Noorduijn, een schetsontwerp gemaakt en een kostenbegroting opgesteld. Het voorstel is om de opslagruimte voor de audioapparatuur en de grote materiaalopslag bij de fitnessruimte te trekken. De opslag van het dagelijks benodigde materiaal verhuist naar de vm. EHBO-ruimte en het voorste deel van het huidige krachthonk. Het grote, zelden gebruikte materiaal wordt opgeslagen op de stadsdeelwerf, naast de Jaap Edenbaan. Banken en matten kunnen in de huidige materiaalopslag blijven. Dit alles gaat tussen de €10.000 en €15.000 kosten, uitgaande van nogal wat zelfwerkzaamheid. Op dit moment wordt bekeken in hoeverre ons samenwerkingscontract met RANDSTAD kan voorzien in dekking van de kosten.

Opleiding nieuwe hardlooptrainers:
Deze vereniging blijft me verbazen, vanwege het formidabele zelfsturende vermogen waarop deze club grotendeels drijft. Zonder enige aanwijzing of suggestie van bestuur of bestuurscommissie is op initiatief van Kees van der Berg gestart met het intern opleiden van vier nieuwe hardlooptrainers. Deze mensen zijn hard nodig om het groeiende aantal deelnemers aan de verschillende hardlooptrainingen binnen onze club goed en veilig te begeleiden. Als de groep groter wordt dan twintig deelnemers is het eigenlijk niet meer verantwoord om dat door maar één trainer te laten begeleiden. Kees heeft dit op tijd gezien en is meteen tot actie over gegaan. Het bestuur is hier vol lof over.

De kantinecommissie:
Het opbouwen van een goed draaiende kantinecommissie en een gezonde exploitatie blijft zorgelijk. Karin van Kesteren, die zich vanaf het begin van dit jaar ontwikkeld had tot de drijvende kracht van de kantineontwikkelingen, heeft onlangs aangegeven zich vanwege drukke werkzaamheden in haar eigen bedrijf (grotendeels) te moeten terugtrekken uit de kantinecommissie. Het bestuur zoekt nu met spoed naar een vervanging en aanvulling van de kantinecommissie. Vooral mensen met enige commerciële kennis, ervaring of inzicht zijn hard nodig. Maar ook mensen zonder relevante ervaring, maar met hart en tijd voor de zaak, zijn uiterst welkom. Belangrijke taken van de kantinecommissie zijn, naast de zorg voor het dagelijks beheer van de kantine, het opstellen en bewaken van een eigen begroting en budget. Daarvoor moet allereerst meer inzicht komen in de werkelijke kosten en inkomsten van de kantine. Een hele uitzoekklus!. Daarnaast worden plannen gemaakt voor het gezelliger maken van de kantine met nieuwe frisse nieuwe tafelbladen, gordijnen, schone ramen, plantjes en sfeerverlichting.
Dus wie meldt zich aan?

De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 11 juli.