Uit de bestuurskamer, 19 maart 2013

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Gat en zand
Driehonderddertig gaten en negentig kubieke meter zand. Dat is nodig om tussen onze atletiekbaan en de hockey-velden van Athena een appelboomgaard en een fietsenstalling aan te leggen. De appels zijn voor ons, de fietsenstalling is voor Athena. Deze hockeyclub heeft 1800 leden en veruit de meesten komen op de fiets naar de training. Het oude clubhuis en bijbehorende fietsenstalling moest wijken voor de aanleg van een nieuwe weg naar het Science Park. Het nieuwe clubhuis komt vlakbij onze baan. Woensdag 27 maart wordt de eerste paal geslagen door Fatima Elatik, de voorzitter van het stadsdeelbestuur. De fietsenstalling moet dan klaar zijn.
We gunnen onze buren van harte een goede accommodatie, maar mijn eerste reactie was: daar gaat ons trainings- en uitloopbaantje “buitenom”. Hopelijk valt het in de praktijk mee. Al eerder werden er perenbomen geplant


in een andere hoek van ons “buitenbaantje” en dat leverde onverwachte nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Lopen door een boomgaard kan best spannend zijn. Lopen tussen fietsenrekken lijkt me een stuk minder prettig. Maar onze trainers zijn inventief genoeg om hier toch weer iets uitdagends van te maken.

 

Hoog en strak
Vlak voor oudjaar is op en rond onze baan zoveel vernield, dat we ons afvroegen of de voor dit voorjaar geplande atletiekwedstrijden nog wel door konden laten gaan. Vandalen hadden de nog geen jaar oude discuskooi vrijwel geheel gesloopt. Het net was gescheurd, de lijnen doorgesneden en de kikkers afgebroken. Hetzelfde met het polsstokhoogkussen. De kast was opengebroken, het kussen met messen en aanstekers bewerkt en de riemen doorgesneden. Al eerder was geconstateerd dat ook de overige onderdelen niet in orde zijn. De accommodatie was dan ook al enige jaren geleden afgekeurd. Dit gold voor alle onderdelen, behalve de nieuwe rondbaan, sprint en verspring.
Samen met een adviseur van de Atletiekunie en de beheerders van het stadsdeel hebben we een paar keer de ronde gedaan en een plan gemaakt voor het opknappen van de baan, zodat we op 25 mei bij ons op de baan de competitiewedstrijd voor CD-junioren kunnen organiseren. Het ziet er naar uit, dat dit gaat lukken. De mannen van de afdeling Buitenaccommodaties stadsdeel-oost werken keihard om dit voor elkaar te krijgen.

De discuskooi is helemaal opgeknapt en voorzien van stalen kabels. Aan de kogelslingerkooi wordt gewerkt. Het zand in de verspringbakken is vernieuwd, nieuwe afdekzeilen zijn besteld en de “blinde” afzetbalken in de aanloop van de verspring zijn vervangen door vlakke exemplaren. Onder de kasten van de hoogspringkussens komen extra wielen om verdere beschadiging van het “tartan” te voorkomen. Het kussen van de polsstokhoog wordt gerepareerd, de sloten van de kast zijn vernieuwd. Overal wordt de belijning nagelopen en zonodig gecorrigeerd. De betonnen werpcirkels voor discus, kogelslinger en kogelstoot worden opgeruwd en voorzien van een fatsoenlijke drainage. Ook de putten van de “blinde“ balken in de aanlopen van de verspring krijgen een drainage. Ondertussen worden door het stadsdeel voorbereidingen getroffen om de kunststof halve cirkel voor de hoogspring te vernieuwen. Dit stuk “tartan” is totaal op, het is niet meer vlak, vervuild en er zitten gaten in. Dit is een dure grap, vandaar dat in afwachting van vervanging nog wat schoonmaak- en herstelwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de aanlopen van de speerwerp.
Al met al zijn we erg blij met al die aandacht en inzet van het stadsdeel.
Gelukkig is na ruim twee maanden ook de baanverlichting weer in orde en is het stinkende aggregaat vertrokken. Er moet nog één lamp vervangen worden, maar dan hebben we weer een complete baanverlichting. Overigens valt het stadsdeel hierin niets te verwijten. Zij hebben hun uiterste best gedaan. Eigenlijk zijn we zelf de veroorzaker geweest van de vertraging door te vragen of de schakelkast naar binnen verplaatst kon worden. We hebben ons onvoldoende gerealiseerd wat dit allemaal teweeg heeft gebracht. Plotseling moest er eerst een “schone grond verklaring” afgegeven worden voor het leggen van nieuwe kabels, moest er gewacht worden op vorstvrij weer en moest er een nieuwe electra-aansluiting worden aangevraagd.

Algemene Ledenvergadering
Donderdag 14 maart was de Algemene Ledenvergadering van AV’23. Hoewel we de aanvangstijd een half uurtje later hadden gezet (op verzoek van de mensen die op donderdagavond trainen) was de opkomst lager dan voorgaande keren. Vooral de opkomst van de vrouwen stelde teleur. Hoe kan dat toch? Maar vooral: dit is onwenselijk. Ik zou echt willen, dat er veel meer vrouwen deelnemen aan het bestuur, de commissies, werkgroepen en de ALV. Het vrouwelijk geluid is hard nodig om een goede afspiegeling en vertegenwoordiging te krijgen van de vereniging. We zijn overigens nog op zoek naar vrouwen, die het Bestuur, de Kantinebeheergroep en de Technisch Commissie (i.o.) willen komen versterken.

Tijdens de ALV is een (gedeeltelijk) nieuw bestuur benoemd, bestaande uit:
Hans Hofstede, voorzitter
Dennis Weijens, secretaris
Jasper ter Stroot (vanaf juni 2013), eerste penningmeester
Herman Mommersteeg, tweede penningmeester (o.a. contributie-inning)
Jaap Sulkers, technisch beleid en Club van 100
Michiel Hatenboer, jeugdbeleid, vrijwilligers en huisvesting
Het financieel verslag over 2012 is zonder opmerkingen of bezwaar goedgekeurd, onder dankzegging van de vertrekkende penningmeester Evert Jonkers. Evert heeft vanaf zijn aantreden als penningmeester op 11 mei 2011 schoon schip gemaakt in de financiële huishouding van AV’23. De jaarlijkse cyclus van de jaarbegroting, financiële tussenrapportage en het financieel jaarverslag is inmiddels ingesleten. Er zijn flinke vorderingen gemaakt met het op orde brengen van de arbeidscontracten met onze trainers. Er is een begin gemaakt met de delegatie van de financiële controle en verantwoording naar de penningmeesters van bestuurscommissies. Bij de Kantinebeheergroep en het Jeugdbestuur werkt dit naar tevredenheid. Dit alles dankzij de initiatieven, de inzet en het uithoudingsvermogen van Evert Jonkers. Waarvoor dank.
Tijdens de ALV is ook vrij uitgebreid gesproken over het Meerjarenbeleidplan 2013-2016.
Een vrij algemene kritiek was, dat het plan behoorlijk ambitieus is en dat men zich afvraagt of dit allemaal wel haalbaar is. Vier zware thema’s (Vrijwilligers, Technisch beleid, Accommodatie en Ledenwerving) en twintig daarvan afgeleide actiepunten is inderdaad wel wat veel. Alle reden om daar nog eens kritisch naar te kijken. Hoopvol is echter dat geconstateerd werd dat aan een groot aantal actiepunten al flink gewerkt wordt. Een werkgroep vrijwilligerswerk is al druk bezig om een strategie uit te dokteren. Er is al een ad hoc Technische Commissie geformeerd, die in het najaar komt met voorstellen voor de definitieve inrichting van de Technische Commissie. Een groepje actievelingen is bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om leden te werven onder de studenten in het Science Park Watergraafsmeer en samen te werken met het Universitair Sport Centrum op het Science Park. Een vliegende start dus. Op onze volgende ALV in oktober komen we met een van het Meerjarenplan afgeleid Jaarplan 2014.

18e lustrum AV’23
Dit jaar vieren we de negentigste verjaardag van onze vereniging. Inmiddels is er een jubileumcommissie actief. Hierin zitten nogal wat oud-leden, maar ook een vertegenwoordiger van het Jeugdbestuur. Versterking van de commissie is altijd welkom. Voorlopig is het idee om de viering van het jubileum te combineren met de Ouder-kind wedstrijd (seizoenafsluiting) of de Clubkampioenschappen (eerste weekend van oktober). In ieder geval komt er op die dag een “aangeklede” receptie van het bestuur, waar alle leden, ouders en oud-bestuursleden voor worden uitgenodigd. Wat er verder allemaal nog voor feestelijkheden worden bedacht en georganiseerd weet ik niet, maar ik heb alle vertrouwen in het verzamelde talent van de jubileumcommissie.