Uit de bestuurskamer, 2 mei 2011

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Grote stalen monsters hebben bezit genomen van onze baan. Het is nu zondagmiddag. Even rust. De eerste rode laag moet uitharden. Dinsdag willen ze de toplaag aanbrengen. Daarna weer uitharden. Dan zijn er nog een aantal dagen nodig om de belijning aan te brengen en de boel op te ruimen. Als het weer zo blijft als het nu is zal het werk maandag 9 mei klaar zijn. De komende week zal er dus op ander plekken getraind moeten worden. De senior en junior atleten wijken uit naar bevriende atletiekverenigingen, de hardlopers vinden altijd wel een plekje en de jeugd kan terecht op de overgebleven stukjes gras rond de baan en op het kunstgras rond het nieuwe hockeyveld van onze buurvrouw Athena.


Het reserveveld naast FC-Voorland is jammer genoeg niet beschikbaar. Hier wordt, uitgerekend op dit moment, een drainage-systeem aangelegd. Maar ja, dit levert daarna weer een beter te gebruiken trainingsveld op.
Het plan is om op zaterdag 14 mei ter gelegenheid van het gereed komen van de baan iets extra feestelijks te organiseren. Bij mooi weer komt er een buitenbar met allerlei bijzonder lekkernijen. Ook wordt bekeken of we die dag het sponsorcontract met Randstad officieel kunnen tekenen. Nader bericht volgt.

Op dinsdag 19 april hadden we onze laatste bestuursvergadering. Deze keer in de kantine. Dat viel niet mee. Het is toch lastig om elkaar goed te verstaan. Waar blijven de zware gordijnen? Maar ook gordijnen kosten geld, net zo als nieuwe witte tafelbladen. Er is echter hoop. Met de trainingspakkenwedstrijd en de Nescioloop is er met de kantineomzet behoorlijk wat geld verdiend, maar nog niet genoeg om deze twee wensen te financieren.
Natuurlijk hebben we tijdens de bestuursvergadering de Nescioloop geëvalueerd en geconstateerd dat dit soort evenementen een grote wissel trekt op onze groep vaste vrijwilligers. Het moet van te voren goed duidelijk zijn wie de hoofdverantwoordelijkheid heeft voor de organisatie, of er voldoende vrijwilligers zijn en hoe het draaiboek er uit ziet. Het volgende grote evenement is de Meermarathon op 27 augustus. We weten nu waar het allemaal mis kan gaan.

De meeste tijd hebben we echter besteed aan de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering van 11 mei. Vooral het doornemen van de financiële jaarstukken over 2010 was vrij ingewikkeld en extra vermoeiend door de slechte akoestiek. Of heb alleen ik daar last van? Mijn gehoor was vroeger een stuk beter. Gelukkig had de interim penningmeester, Jaap Sulkers, alles perfect voorbereid, inclusief papieren afdrukjes van de relevante stukken. Maar toch: “vaste activa, passiva, resultaat boekjaar, liquide middelen, verenigingsvermogen, vorderingen, negatief resultaat, kortlopende schulden”, dat is voor mij geen dagelijkse kost. Eerlijk gezegd ben ik blij, dat er nog een kascommissie met professionele ogen naar kijkt. Voor de echte liefhebbers liggen alle stukken vanaf 28 maart in de kantine of zijn op te vragen bij Jaap. Vooral de inleiding kan ik van harte aanbevelen. Die is zelfs voor mij goed leesbaar. Daar staan ook wat aanbevelingen in, die we ons aan kunnen trekken.
De overige agendapunten vroegen minder tijd. De kandidaat bestuursleden is gevraagd om zich met een stukje en een foto te presenteren op onze website.
De Toekomstvisie Amsterdamse Atletiek 2020 is al eerder aan de orde geweest. Onze bijdrage aan de realisatie van dit meerjarenplan heb ik op papier gezet en staat op 11 mei op de agenda van de ALV, om te worden vastgesteld. Het bestuur stemt hier mee in.

Het bestuur voelt zich extra verantwoordelijk voor een goede organisatie, exploitatie en onderhoud van de kantine. Vandaar dat vanaf het begin van dit jaar een maandelijks afstemmingsoverleg plaatsvindt tussen bestuur en kantinecommissie. Recentelijk is duidelijk geworden dat de manier waarop de bar bemenst wordt, niet voldoet. Er is sprake van een chronische onderbezetting, met alle gevolgen van dien m.b.t. voorraad-administratie, kasregistratie, geldafdracht, schoonmaak, sfeer, aanbod van extra hapjes en de gezelligheid. Het zou goed zijn als er op spitstijden altijd tenminste twee mensen achter de bar staan. Overwogen wordt om een stelsel van verplichte bardiensten te introduceren, uiteraard met de mogelijkheid van afkoop en onderling ruilen. We gaan dit idee verder uitwerken en kijken of er een computerprogramma bestaat, waarmee alle leden (of ouders van leden) één keer per jaar kunnen intekenen voor de bardiensten.

Wordt vervolgd.