Uit de bestuurskamer, 20 november 2012

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

De toestand van de baan
Op een mistige herfstochtend ligt onze baan er fotogeniek bij, maar niet echt geschikt voor een intensieve atletiektraining. Dit is de aanloop voor het speerwerpen, maar ook voor de hoogspringbakken ligt water en is de kunststof toplaag kapot. De werpkooien zijn niet in orde en de hinkstapsprong-aanloop is beschadigd. Sinds september 2011 is de accommodatie ongeschikt verklaard voor officiële atletiekwedstrijden in de hogere categorieën. Maar niet getreurd. Herfst of niet, ik blijf optimistisch. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van een grote opknapbeurt.
Binnenkort gaan onze experts samen met de keurmeesters van de Atletiekunie en de beheerders van het Stadsdeel-Oost een plan maken om te zorgen dat de baan binnenkort weer kan worden goedgekeurd. Als alles meezit kunnen we vanaf voorjaar 2013 weer alle competitiewedstrijden op onze baan organiseren. Van alle gebruikers van de baan vraag ik dan wel om uiterst zorgvuldig met de spullen om te gaan. Veel schade wordt veroorzaakt door ondeskundig gebruik en het niet goed achterlaten van de installaties, waardoor vandalen (en de wind) de kans krijgen om de boel kapot te maken.

Technische Commissie
Eindelijk gaat het er nu toch van komen: het opzetten van een Technische Commissie. Elke atletiekvereniging heeft zo’’n commissie. Het is de kern van de atletiekvereniging. Hier wordt bepaald hoe


de atletieksport wordt beoefend, hoe het trainingsbeleid eruitziet, hoe de club aan zijn trainers komt, wie er door mag schuiven naar de “”toppers”” van Els of Bram en hoeveel de club investeert in opleiding, training en materialen. Waarom wij al jaren zonder zo’’n commissie zitten, ik weet het niet. Wel ervaar ik steeds duidelijker het gebrek aan een TC. Onlangs weer bij het wegvallen van Rob de Weger, onze atletiektrainer voor senioren en masters. Die groep dreigt uiteen te vallen als we niet snel een opvolger vinden.
Het optuigen van zo’’n commissie wordt één van de speerpunten in het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Begin volgend jaar wordt aan een groepje mensen uit de verschillende geledingen van de vereniging gevraagd na te denken over de taken, verantwoordelijkheden en samenstelling van de Technische Commissie i.o. Ook hierbij zullen we weer geholpen worden door Tibbe Bakker, verenigingsadviseur van Sportservice Amsterdam. Vanaf nu kunnen enthousiaste leden en ouders van jeugdleden zich bij Tibbe (T.Bakker@dmo.amsterdam.nl) opgeven voor het voorbereidingsgroepje.

Beleidsplan 2013-2016
Inmiddels hebben meer dan negentig leden en bijna veertig ouders van jeugdleden de digitale enquête op onze website ingevuld en verzonden. Dat is een heel behoorlijk resultaat, maar nog lang niet genoeg. Jullie hebben nog een paar weken om de enquête in te vullen. Vooral doen! Want alleen met behulp van zoveel mogelijk reacties komt er een beleidsplan voor AV’’23 dat een goede afspiegeling is van wat leden en ouders belangrijk vinden.
Hierbij nogmaals de formulieren: leden van 12 jaar en ouder moeten deze enquête invullen, voor de ouders/verzorgers van jeugdleden jonger dan 12 jaar is deze enquête bedoeld.
Op vrijdag 14 december vanaf zeven uur worden alle leden en ouders in de kantine uitgenodigd om over de resultaten van de enquete te praten en een lijst met “speerpunten” voor het Meerjarenbeleidsplan op te stellen.
De bijeenkomst wordt een beetje gezellig aangekleed met drankjes en hapjes. Tibbe Bakker, verenigingsadviseur van Sportservice Amsterdam, zal de gesprekken leiden. Hij komt ongetwijfeld met prikkelende confrontaties en uitdagende stellingen.
Input is niet alleen geleverd door de invullers van de enquete, maar ook door de leden met wie Tibbe een apart gesprek heeft gehad en door de groep trainers/coaches rond Els van Noorduyn, die een uitgewerkte toekomstvisie op onze jeugd en senior-atleten op tafel heeft gelegd.
Met de resultaten van 14 december gaat een redactiegroepje aan de slag om een voorlopig beleidsplan te schrijven. Dit stuk komt op de website te staan, iedereen krijgt de gelegenheid om commentaar te leveren en begin februari wordt het stuk besproken en (hopelijk) vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering.

De kantine

De nieuwe Kantinebeheergroep draait nu bijna een jaar en het gaat goed. Ook voor het nieuwe sportseizoen is weer een rooster gemaakt voor de vrijwillige bardiensten. Bart Kijlstra heeft hier ontzettend veel tijd en energie in gestoken. Hij heeft ook op zich genomen om het rooster bij te houden en waar nodig te “updaten’. Ook beschikt de Kantinebeheergroep nu over een eigen penningmeester (Richard Dreijer) en een team van inkopers. Om de professionaliseringsslag af te maken heeft de groep nog versterking nodig van mensen die zich willen bezig houden met de inrichting van de kantine, de begeleiding van de vrijwilligers achter de bar en de voorraadadministratie. Je hiervoor opgeven kan via kantine@av23.nl.