Uit de bestuurskamer, 21 april 2012

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Doe het zelf
Na de vergroting en renovatie van ons krachthonk is nu ook de materialenopslag kompleet vernieuwd. Terwijl bij het krachthonk nog de hulp van een echte aannemer moest worden ingeroepen, is de vernieuwing van de materialenopslag geheel op eigen kracht tot stand gebracht. Johan van Steen en Bas Adams hebben vele weken achter elkaar al hun vrije tijd besteed aan inrichten van het nieuwe materialenhok, inclusief een afscheiding met schuifdeur tussen materialenhok en krachthonk (zie foto), een waar meesterstuk. Ook hebben ze één van de leegstaande berghokken aan de achterkant getransformeerd tot een opslagruimte speciaal voor het wedstrijdmateriaal (weg en baan).

Kantine
Dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers is het, na het vertrek van Rinaldo, toch gelukt de kantine open te houden. Zonder dienstplicht, sancties of andere drukmiddelen hebben voldoende mensen (voornamelijk ouders van onze jeugdleden) zich gemeld om regelmatig kantinediensten te draaien. Bravo, brava en volhouden mensen! Er blijven echter


nog wat zwakke plekken in het systeem. Vooral de vroege zaterdagochtend (van 9.00 tot 11.15 uur) heeft nog onvoldoende dekking. Hiervoor doe ik een beroep op de mensen van onze zaterdagse loopgroep, om zich bij de Kantinebeheergroep (kantine@av23.nl) als vrijwilliger te melden. In overleg wordt dan bepaald wanneer je wordt ingezet. Dit is echt heel erg urgent. Het is voor de trainers ondoenlijk om tegelijkertijd de training voor te bereiden en achter de bar te staan.

 

Jeugdbestuur
Het verbaasde me, dat iedereen zich verbaasde toen ik op een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de andere Amsterdamse atletiekverenigingen vertelde, dat bij AV’23 een apart jeugdbestuur bestaat met een eigen begroting, budget, bankrekening en een eigen opleidingsprogramma voor jeugdtrainers. Het meest verbaasd waren ze over het feit dat wij meer jeugdleden dan volwassen leden hebben. Terwijl we toch beslist niet de kleinste club van Amsterdam zijn. Ze wilden daar meer over horen. Joost Cosman, onze jeugdcoördinator, was bereid om een week later met behulp van een powerpointpresentatie alles te vertellen over de manier hoe bij ons de jeugdactiviteiten zijn georganiseerd. Dat maakte diepe indruk. Andere verenigingen willen nu ook zo’n jeugdbestuur, zo’n trainersopleiding en ook zo’n schare aan ouders die allerlei vrijwilligerswerk doen. We hebben hulp en advies aangeboden. Maar vooral zijn we apentrots.

Zomerkamp
Al eerder heb ik in deze rubriek de suggestie gedaan, dat het misschien goed voor onze club is, als we eens proberen om een atletiek-zomerkamp voor jongeren op en rond onze baan te organiseren. Ik denk daarbij aan een zomerkamp van niet meer dan een week, zonder overnachtingen, maar wel met een gezamenlijke lunch in onze kantine. Inschrijven kan voor alleen de ochtenden, alleen de middagen of de hele dag. Doelgroep: 6 tot 12 jarigen, die het leuk vinden om op een speelse manier ingewijd te worden in de mysteriën van de atletiek. Het stadsdeel-Oost heeft al aangegeven dit een goed idee te vinden en alle mogelijke medewerking te willen geven. Ook is het wellicht mogelijk om zoiets samen met de buitenschoolse opvang “Woest-Zuid” te organiseren. Als we zoiets deze zomer willen doen, moet nu met de organisatie en vooral de werving begonnen worden. We zoeken iemand die deze kar wil trekken. Hij of zij kan zich bij mij, Joost Cosman of Rick Driesen melden.

De baan
Vlak voor onze trainingspakkenwedstrijd is het stadsdeel er in geslaagd onze baan een grote opknapbeurt te geven. Het grote hoogspringkussen is gerestaureerd, de ringen voor het kogelslingeren en het kogelstoten zijn vernieuwd, de staanders van de polsstokhoogvoorziening zijn vervangen en de waterbak van de steeplechase is gerepareerd. Bedankt stadsdeel en we zullen er goed en zorgvuldig gebruik van maken! Nu maar hopen dat ook de bezoekers van onze baan, die hier niet komen om te atletieken, de spullen heel laten. Wij kunnen daar bij helpen, door de bakken goed af te sluiten en geen los materiaal op de baan achter te laten.

Nescioloop
Eén van de hoogtepunten van het jaar is de Nescioloop, dit jaar voortreffelijk georganiseerd door een team van vrijwilligers, onder leiding van Kees van der Berg. Echt maandenlang is dit team bezig geweest om dit evenement voor te bereiden. En het resultaat mocht er zijn. Meer dan 800 inschrijvingen, snelle tijden, een goede sfeer en deze keer ook medailles voor de snelste deelnemers aan de jeugdloop. Het is fantastisch om te zien hoe een stroom van 800 deelnemers soepel zijn weg vindt naar inschrijving, kleedkamers, kantine en start. Daarna lopen ze lekker een stukje en worden bij de finish weer zorgzaam opgevangen door onze mensen met een flesje water, een behulpzame hand en een bemoedigend woord. Kees, Anneke, Pauline en al die andere vrijwilligers: hartelijk dank!