Uit de bestuurskamer, 22 juni 2012

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Jeugd
Elke donderdag stipt om half vijf start de training van de minipupillen, onder leiding van Katelijne, Donald en Mathilde. Toevallig was ik gisteren in de buurt om wat foto’s voor dit artikel te maken. Het zag er geweldig dynamisch uit. Zelfs met deze kleintjes wordt een serieus trainingsprogramma afgewerkt, dat qua structuur en afwisseling niet onderdoet voor de trainingen van de senioren.
Het hele stelsel van leeftijdsgroepen, trainingsschema’s en de opleiding van trainers binnen AV’23 is iets dat heel bijzonder, maar ook kwetsbaar is. Onze vereniging is daar reuze trots en zuinig op. Eén van de steunpilaren van dit stelsel is Rick Driessen, onze “combinatiefunctionaris”, die alweer vijf jaar de aspirant-jeugdtrainers de fijne kneepjes van het “trainersvak” bijbrengt. Iedereen


is daar erg tevreden over. Des te pijnlijker is het bericht, dat ik vorige week van stadsdeel-oost kreeg, waarin de gemeente ons meedeelde, dat Rick het volgend seizoen niet meer beschikbaar is voor AV’23, maar ingezet wordt voor het verder uitbouwen van de “buurtsportvereniging-Oost”, gericht op atletiek. Het opzetten van “buurtsportverenigingen” is een poging van de gemeente Amsterdam om meer kinderen, die uit zich zelf niet makkelijk tot sportbeoefening zijn te bewegen, te interesseren voor sport. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze kinderen doorstromen naar een sportvereniging.
We vinden het opzetten van een buurtsportvereniging-atletiek in Oost best belangrijk en willen daar ook graag aan meewerken, maar het behoud van Rick voor onze trainersopleiding vinden we veel belangrijker. Het stadsdeel wordt gevraagd zijn besluit te herzien.

EK-atletiek 2016
Een gouden kans om de atletieksport wat meer bekend en geliefd te maken bij de Amsterdamse bevolking, is het besluit om in 2016 de Europees kampioenschappen atletiek in Amsterdam te houden. Onderdeel van het officiële voorbereidingsprogramma (“bidbook” uit 2011) van de gemeente Amsterdam, de Atletiekunie en de stichting Topsport Amsterdam is het in de jaren voorafgaand aan het EK stimuleren van de atletiekbeoefening in heel Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft beloofd om in de periode van 2011 tot 2016 bij alle vormen van sportstimulering atletiek te promoveren tot hoofdsport. De Atletiekunie gaat de eigen achterban – de leden van de atletiekverenigingen – enthousiast maken. Het concept is nog niet uitgewerkt, maar de organisatoren willen de hele stad tot stadion maken, door het evenement uitstraling te geven tot in het centrum. De Amsterdamse atletiekverenigingen zijn hierbij expliciet uitgenodigd om een cruciale bijdrage te leveren.
Het bestuur van AV’23 wil deze kans niet missen en heeft zich voorgenomen voor deze periode tot 2016 een meerjarenplan op te stellen, waarin we aangeven, hoe onze vereniging denkt te kunnen participeren in de aanloop naar het EK. Deze oppepper hebben we hard nodig, want het gaat niet goed met AV’23 en de baanatletiek. Het aantal in de baanatletiek actieve leden loopt terug, goede (en betaalbare) trainers zijn schaars en de publieke belangstelling is nog nooit zo laag geweest. Dit in tegenstelling tot het midden- en langeafstand lopen.

Kantine
Wel goed gaat het met onze kantine. Er worden aanzienlijk betere omzetten gehaald en zo langzamerhand begint de vrijwilligers-machine te draaien. Een knelpunt is en blijft echter de planning en coördinatie van de bardiensten. Daar gaat nog veel fout. Hierbij doe ik een beroep op de lezer van dit stukje, om serieus te overwegen de Kantinebeheergroep te versterken met jouw organisatorisch talent. Het moet toch mogelijk zijn om die honderden vrijwilligers die zich in eerste instantie aangemeld hebben voor de bardiensten ook daadwerkelijk achter de bar te krijgen. Tot nu toe hoor ik nog te vaak van mensen die zich wel aangemeld hebben, maar vervolgens niets meer gehoord hebben. Heel frusterend voor zowel de goedwillende aanmelders als voor de mensen van de Kantinebeheergroep. De beste en snelste manier om je aan te melden voor de Kantinebeheergroep is een mailtje naar Robin Willems
(robin.Matching@inter.nl.net).

Zwartlopers
Andere verenigingen werken met ledenpasjes, die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen van die vereniging, een tennisbaan te kunnen reserveren of het toilet te kunnen gebruiken. Wij kennen zo’n systeem niet en het past ook niet bij onze clubcultuur. Wel moeten we regelmatig tot onze spijt constateren, dat er in onze trainingsgroepen mensen zijn die vergeten zijn hun contributie te betalen of helemaal niet als lid zijn ingeschreven. Dat kunnen we ons als vereniging niet permitteren. De contributie-inkomsten zijn vrijwel onze enige inkomsten. Daar tegenover staan hoge kosten: trainers, baanhuur, baanverlichting en aanschaf trainingsmateriaal.
Vandaar dat het bestuur besloten heeft een paar keer per jaar te gaan controleren op lidmaatschap. Aan de trainers zal worden gevraagd twee keer per jaar de namen van de deelnemers aan hun training te noteren en die lijst door te geven aan onze penningmeester. De penningmeester kan dan vrij snel en makkelijk nagaan of iedereen die deelneemt aan een training ook contributie betaalt. Dus schrik niet als je binnenkort door je vaste trainer gevraagd wordt je naam en adres op een lijstje te zetten.

De Meermarathon
De Meermarathon is één van de leukste loopevenementen die in Amsterdam georganiseerd worden. Des te meer jammer dat ik tot mijn schrik ontdekte dat dit evenement dit jaar niet georganiseerd gaat worden. Oorspronkelijk gepland op zaterdag 25 augustus, een week voor het einde van de schoolvakanties. Niet een ideaal moment maar toch: altijd mooi weer, een bescheiden maar gezellige opkomst, met vaste gasten uit België en Finland. Een afwisselend circuit met o.a. een stuk dwars door het volkstuincomplex “Nieuwe Levenskracht”. Jammer, jammer. Het moet toch mogelijk zijn om het onmogelijke toch nog te presteren. Een typische AV’23-eigenschap. Er zijn toch genoeg mensen binnen onze club, die komende maanden nog wat uren over hebben om deze loop alsnog te organiseren. Meldt je dan bij Mart Bevelander (mail@martbevelander.nl). Hij weet hoe je zoiets moet organiseren, maar kan het onmogelijk in zijn eentje doen. Dus kom op, laten we onze Meermarathon na vijf jaar niet roemloos ten onder gaan!