Uit de bestuurskamer, 22 juni 2015

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

23 X sportdag bij op onze baan
Aanstaande donderdag is het de laatste keer van dit jaar, dat er bij ons op de baan een sportdag wordt georganiseerd. Deze keer is het Wellantcollege aan de beurt. De afgelopen maanden hebben 23 middelbare en basisscholen onze baan uitgekozen om daar hun jaarlijkse sportdag te vieren. Elke keer weer een vrolijk gebeuren met uitgelaten kinderen en enthousiaste ouders en leerkrachten. Wij bieden ondersteuning met het openstellen van de kleedkamers en in een aantal gevallen de kantine. De kleedkamers worden voornamelijk gebruikt voor het omkleden en om naar de wc te gaan. Alle spullen liggen buiten in het zicht. Dat wordt toch een stuk veiliger gevonden. De kantine is op verzoek open en bemenst. We bieden dan koffie en thee voor de begeleiders en limonade of waterijsjes voor de kinderen. De mannen van het stadsdeel zorgen voor de baan, het atletiekmateriaal, het openen en sluiten van de kleedkamers en het schoonhouden van het terrein. Dat gaat allemaal perfect. Met dank aan de stille zwoegers van het stadsdeel.

Nieuwe spelregels kantinegebruik buiten de normale openingstijden
De mogelijkheden voor het gebruik van onze kantine zijn een stuk verbeterd sinds de akoestische panelen zijn aangebracht. De ruimte is nu beter te gebruiken voor etentjes, vergaderingen, cursussen en andere verenigingsactiviteiten.
Dat is ook precies wat het bestuur graag wil: intensiever gebruik van de kantine ook buiten de normale openingstijden. Dat is goed voor de sociale cohesie binnen de vereniging en gezond voor de exploitatie-resultaten. Wel zijn er dan goede spelregels met betrekking tot het gebruik nodig. Vorige week zijn die nieuwe spelregels door het bestuur vastgesteld. In feite is er niet zoveel nieuw aan die spelregels, behalve dat bijzonder gebruik van de kantine alleen kan na aanmelding bij en goedkeuring door de kantinebeheerder: Jeffrey So (kantine@av23.nl). Jeffrey toetst de aanvraag aan de regels en stelt de vergoeding vast. De belangrijkste toetsvraag is of het gebruik verenigings- en/of sportgerelateerd is. Vergaderingen van Verenigingen van Eigenaren of particuliere verjaardagsfeestjes kunnen dus niet. Dit hebben wij niet zelf bedacht, maar is het gevolg van het nieuwe huurcontract met de gemeente en de al langer bestaande fiscale regelgeving t.a.v. BTW-plichtige ondernemingen. Daarnaast is afgesproken, dat de gebruikers zelf kunnen zorgen voor de catering, maar dat alle drank wordt afgenomen van de kantine. Het is dan ook verplicht om een AV’23-vrijwilliger achter de bar te hebben. Ook dat kan geregeld worden door Jeffrey.

Dat was schrikken
Een paar maanden geleden kreeg ik de energierekeningen voor ons clubhuis over het jaar 2014 voor het eerst onder ogen. De rekeningen werden doorgestuurd door het stadsdeel, die tot 1 maart 2014 onze energiekosten betaalde. Volgens ons nieuwe huurcontract worden we geacht voortaan onze eigen energiekosten te betalen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo gek. Iedereen betaalt zijn eigen stroom en gas. Maar dan moet het wel om acceptabele bedragen gaan. En dat is nu juist het probleem. De bedragen op de jaarrekening van 2014 zijn absurd hoog. Dat ligt niet aan de meters of aan het stadsdeel, maar aan ons verbruik, of zeg maar: verspilling. Aan gas verstoken we 3200 euro per jaar, aan elektra verbruiken we voor ongeveer hetzelfde bedrag (exclusief baanverlichting). Beide bedragen moeten fors omlaag. Om te beginnen worden in stapjes alle oude vries- en koelkasten vervangen door zuinige en moderne modellen. De verwarming en warmwatervoorziening worden nagelopen op bezuinigingsmogelijkheden: isolatie van leidingen, lagere keteltemperatuur, betere afstelling thermostaat en goed onderhoud van ketel en boiler. Ook vermoed ik dat te vaak en te veel lampen ‘s nachts blijven branden. We gaan dat monitoren met behulp van een “wattcher”, die we van de gemeente een maand kunnen lenen. Ook wordt er door de gemeente een energiescan uitgevoerd, inclusief aanbevelingen om het energieverbruik te beperken.
Ik ben zo blij dat de gemeente/stadsdeel ons niet alleen laat tobben, maar alle mogelijke advies en bijstand wil leveren.

Coopertest
De Coopertest. Alleen het woord roept al nostalgische gevoelens bij me op. In de jaren tachtig en negentig deed ik wekelijks mee aan de sportinstuif (ja zo heette het echt) in de Wethouder Verheij-sporthal op het terrein van de voormalige oostelijke gasfabriek. Deze sporthal zat in een oude gascilinder en had boven een omloop waar je (ik) in twaalf minuten 18 a 19 rondjes kon lopen. Hier werd zo’n één keer per kwartaal de Coopertest afgenomen. Een prachtige test, want naarmate je ouder werd, verbeterde je conditie vanzelf zonder dat je harder hoefde te lopen. Een kwestie van bijhouden.
Tot mijn vreugde zag ik dat deze test nog steeds bestaat en zelfs gepromoveerd is tot onderdeel van het Amsterdams Baan Circuit, een informeel sportief gebeuren op de vrijdagavond, waarbij telkens een andere atletiekvereniging gastheer is. Dit is een nieuw middel om de atletiek in de breedte te promoten. Het ABC is door de gemeente samen met de atletiekverenigingen ontwikkeld in het kader van de aanloop naar het EK2016.
Aanstaande vrijdag 3 juli zijn wij gastheer.
Het ABC en dus ook de Coopertest staat open voor alle Amsterdammers (en Diemenaren). Je hoeft dus geen lid te zijn van een vereniging. Bovendien kun je vrijdag ook nog gebruik maken van een gratis hardloopclinic van Dirk Beelen, onze meest ervaren hardlooptrainer. Deze clinic wordt een uurtje voorafgaand aan de Coopertest gegeven, zodat je lekker warm aan de test kunt beginnen en niet bang hoeft te zijn voor blessures.
Na afloop van de test krijg je de uitslag te horen. Een soort graadmeter voor je conditie. Die kan uiteenlopen van “zeer slecht” tot “zeer goed”, en is afhankelijk van je leeftijd en sekse. Het verschil tussen “zeer slecht” en “zeer goed” is ongeveer 1200 meter (drie rondjes op de baan). De meeste AV’23-lopers weten wel hoeveel rondjes ze nu binnen 12 minuten kunnen lopen. Het is natuurlijk de bedoeling dat deze test elk kwartaal herhaald wordt en dat je ondertussen probeert je conditie te verbeteren. Wellicht een idee om dat als vereniging zelf elk kwartaal te organiseren.