Uit de bestuurskamer, 29 mei 2013

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

de nieuwe appelboompjes achter de tribune zijn 40 jaar oud

Eindelijk lente
Een paar dagen schijnt de zon en meteen staan al “onze” fruitbomen in bloei. Een wonderlijk gezicht. De meeste atletiekbanen zien er Spartaans uit, maar niet bij ons. Het wordt er elk dag vrolijker. Zo is er een paar weken geleden een 18-holes “footgolf” baan aangelegd, met een aantal “holes” rond onze atletiekbaan. Sta dus niet raar te kijken als opeens een groepje mannen en vrouwen opduikt, dat onder leiding van een instructeur gaat proberen een voetbal in een gat te schieten. Je kunt jezelf ook aanmelden om met een groepje vrienden of collega’s te gaan footgolfen. Aanmelden bij Hellen Velders van Stadsdeel-Oost (h.velders@oost.amsterdam.nl), manager Sportpark Middenmeer/Voorland. Zij weet ook alles over tarieven, tijden en reglementen.

Binnenkort komt hier nog een beachvolleybalveld bij. Deze bak met zand komt op het grasveldje tussen de skatebaan en het poldergemaal. Het is nog een hele klus voor onze technische mensen (TC en Huisvestingcie.) om te zorgen voor een goede afstemming met de plannenmakers en uitvoerders van het stadsdeel. Regelmatig glipt er iets tussendoor. Plotseling staat er een grote stalen bloembak precies op de verkeerde plaats. Ook het “rondje buitenom” is nog steeds niet wat we afgesproken hebben. Uitgerekend op de helling aan de zuidkant van de tribune, waar we altijd onze helling-oefeningen doen, is een footgolf-hole gekomen. Niet erg handig! Overleg met het stadsdeel loopt.

 

Een nieuwe atletiektrainer
Waarom een Technische Commissie nuttig en nodig is, bleek afgelopen weken. Al meer dan een half jaar


zat de groep “Technisch-algemeen” (wedstrijd en recreatie-atletiek voor senioren en masters) zonder een vaste trainer. Per 1 oktober 2012 was de vorige trainer Rob de Weger vertrokken naar GAC-Hilversum. In de afgelopen tijd is er intensief gezocht naar een opvolger. Uiteindelijk is er een oplossing gevonden waarbij Carla van der Klei, gesteund door Els van Noorduyn, de groep op dinsdagavond trainde. Zij deed dat uitstekend, maar op de donderdagavond bleef de groep zonder trainer. Pas toen de TC actief werd, konden er concrete afspraken gemaakt worden met een nieuwe trainer, die zowel op dinsdag al op donderdagavond de training wil verzorgen. Deze nieuwe trainer is een oude bekende: Michael Weber. Vanaf zijn zevende trainde hij bij AV’23, daarna werd hij zelf trainer bij onze junioren. Jarenlang was hij de vaste trainer van de studentengroep, totdat deze groep bij gebrek aan deelnemers moest versmelten met de groep van Rob de Weger. Michael is nu weer terug op zijn oude nest. Iedereen is daar blij mee. Met de TC heeft hij afspraken gemaakt om deze groep verder uit te bouwen tot een volwaardige trainingsgroep. Samen met mensen van de TC gaat een campagne van start om meer studenten van het nabij gelegen Science Center bij deze groep te krijgen. Ook zal het trainingsprogramma worden uitgebreid met trainingen op zaterdag en zondag, zoals ook ten tijde van Rob de Weger gebruikelijk was. In de winter zullen op zaterdag trainingen in de Ookmeer-atletiekhal worden gegeven. In de zomer zijn deze extra trainingen bij ons op de baan. Op de zondagochtend komt er een conditietraining in het bos. Welk bos dat wordt weten we nog niet. Veel zal worden bepaald door de behoeften van de groepsleden zelf. Carla van der Klei is gevraagd om Michael hierbij te ondersteunen.

 

Het Clubhuis
Plotseling is het clubhuis vol bouwvakkers. Mensen van Cezarbouw zijn bezig de kleedkamers op te knappen, de deuren weer gangbaar te maken en de ramen te herstellen. Ook de loodgieters van AquaSafe zijn begonnen. De spoelknoppen van de urinoirs doen het weer naar behoren en binnenkort wordt begonnen met de integrale vervanging van de warmwatervoorziening voor de douches. De nieuwe installatie voldoet geheel aan alle vereisten voor legionella-preventie. We blijven alert om te zorgen dat ook alle douches het weer behoorlijk gaan doen. Nu is dat een zootje; uit sommige douches komt alleen een miezerig straaltje. De stinkende afvoerput bij de heren moet gerepareerd worden en ook de muren moeten worden schoongemaakt en van een nieuwe verflaag worden voorzien. Dat vraagt nog heel wat druk-en trekwerk van onze onvolprezen Huisvestingscommissie. Over twee weken wordt ook begonnen met de reparatie van de dakbedekking. Zowel het platte deel boven de kleedkamers als de schuine delen boven de kantine worden aangepakt. Loodgietersbedrijf Herfst gaat dit doen.

Vrijwilligersbeleid
Tijdens onze laatste algemene ledenvergadering hebben we met zijn allen besloten om met ingang van het volgende jaar alle leden vrijwilligerswerk te laten doen. Hoe we dat gaan organiseren was toen nog niet duidelijk, maar het bestuur heeft toegezegd om tijdens de volgende ledenvergadering in oktober met een oplossing te komen. De onvermijdelijke projectgroep Vrijwilligerswerk AV’23 is druk bezig om de plannen uit te werken. Het zoeken is nog naar een student of “Young professional”, die tijd kan vrijmaken om alles uit te zoeken en op een rijtje te zetten. Hiervoor heeft het bestuur wat geld gereserveerd. De vakantiemaanden is een uitgelezen tijd om het plan uit te werken. Tijdens de ALV van oktober 2013 moet het plan worden vastgesteld, zodat het per 1 januari 2014 in werking kan treden. Het principe is: ieder lid (bij de jeugd kan dat ook een ouder of verzorger zijn) meldt zich aan voor het verrichten van een bundel door de projectgroep omschreven vrijwilligerstaken. Het is bij uitzondering ook mogelijk om zich uit te kopen. Dit gaat waarschijnlijk €50,= per jaar kosten. De kunst is nu om voldoende en behapbare bundels van vrijwilligerstaken samen te stellen. Veel handen worden gevraagd voor kantinediensten, begeleiding jeugdkampen, onderhoudsklussen en wedstrijdondersteuning. Tot slot wil ik hier toch graag even de mensen noemen, die dit plan van de grond proberen te krijgen. Dat zijn: Michiel Hatenboer, Andrea Aquina, Chris de Veer, Robin Willems en Anneke Nass. Toen zij onlangs meldden dat er wat flinke tegenslagen waren in de voorbereidingen, stelde ik voor om de introductie een jaar uit te stellen. Maar daar wilden ze niet van horen. Het plan zal voor begin oktober dit jaar zover klaar zijn, dat er besluiten over genomen kunnen worden en het in januari 2014 ingevoerd kan worden. Dat is de ware AV’23-mentaliteit!