Uit het rommelhok, 14 september 2016

door Hans Hofstede, voorzitter huisvestingscommissie AV’23

Cadeautje van het EK
Na afloop van het EK-atletiek zijn er allerlei materialen in het Olympisch stadion achtergebleven. De gemeente Amsterdam heeft die spullen opgekocht met de bedoeling om ze over de Amsterdamse atletiekverenigingen te verdelen. Wij hebben geopteerd voor de hoogspringmatten, de kogelslingerring en de discuswerpring, als ik het goed heb. In ieder geval zijn de hoogspringmatten direct na het EK bij ons afgeleverd. In het Olympisch stadion was geen plaats om die dingen op te slaan. Bij ons ook niet, maar ze liggen er wel. En behoorlijk in de weg. De vrijwilligers van Beheer en onderhoud waren juist van plan om deze weken daar aan het werk te gaan. We willen stellingen bouwen voor de nu los rondslingerende trainingsmaterialen, zoals stokken, ballen, trampolines, springplanken en matten. Maar ja, je kunt nu zelfs niet bij de banken en turnkasten omdat de EK-hoogspringmatten daar gedumpt zijn (zie bovenstaande foto). Natuurlijk is er gezocht naar alternatieve opbergplekken. Niet gevonden. Het enige alternatief is: zo snel mogelijk bouwen van een nieuwe hoogspringkast, waar deze matten in passen. Die kast moet dan één van onze oude hoogspringkasten vervangen. Het stadsdeel-oost heeft toegezegd hier werk van te maken. Maar wanneer, kunnen ze nog niet zeggen. Ondertussen is het behoorlijk behelpen en kunnen de timmerlieden niet aan de slag. Jammer!

Middenmeer-clinic
Tjidde Boers heeft weer toegeslagen. Na de uiterst succesvolle Brooks 10K-clinic (33 deelnemers) in mei en juni van dit jaar heeft hij weer een hardloopclinic georganiseerd. Deze keer ter voorbereiding op de 10 kilometer van de Middenmeerloop op 30 oktober. Ook deze keer was er veel belangstelling: 29 deelnemers. Op 29 augustus is de clinic begonnen. De cursus duurt negen maandagavonden en wordt gegeven door Carla van de Klei en Anneke Nass.
Op zich heeft dit natuurlijk niets te maken met huisvesting, maar ik wou het toch even kwijt. Vooral omdat het me opvalt dat zo’n initiatief snel en enthousiast wordt opgepakt door bovengenoemde mensen. Voor onze club zijn deze clinics erg belangrijk. Ze leveren ons op de eerste plaats het broodnodige cursusgeld. Maar meestal doen er ook wel wat deelnemers van onze club mee met de trainingen, maar dan als lid.
Dus Tjidde, Carla en Anneke: veel dank voor jullie inzet. Ook Kees van den Berg is zo’n stille werker, die altijd bereid is in te springen als er weer ergens een trainer nodig is. Bij de Brooks 10K-clinic was hij van de ene op de andere dag beschikbaar om te assisteren bij de training van deze alsmaar groter wordende groep. Kees, bedankt!

Begroting 2017
Zoals elk jaar is het bestuur alweer begonnen met het opstellen van de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar 2017. Het wordt deze keer een extra lastige klus omdat we vanaf 1 januari 2017 onze verenigingsmanager niet langer uit de verenigingsreserves kunnen betalen, maar in de begroting moeten opnemen. En zoals elk jaar streven we naar een sluitende begroting. Er zullen dus nieuwe inkomsten of besparingen gevonden moeten worden. En dat valt om de dooie dood niet mee.
Van de kantine kunnen we weinig extra opbrengsten verwachten. Zolang het kantinebeheer nog niet op orde is, wordt hier nauwelijks wat verdiend. Wel zijn we er in geslaagd om ons energieverbruik te halveren. Dit levert een jaarlijkse besparing van 3500 euro. Ook blijkt dat het organiseren van hardloopclinics een leuke bron van inkomsten is. Volhouden dus! Maar dit alles is bij lange na niet voldoende om het salaris van onze verenigingsmanager te betalen. Er zal dus echt geschrapt moeten worden in de reguliere uitgaven. Het alternatief is contributieverhoging, maar we behoren al tot de duurste atletiekverenigingen van het land. Vooral voor hardlopers prijzen we ons dan volledig uit de markt. Niet doen dus. Het mooiste zou zijn als we ons eigen clubhuis zouden kunnen kopen. Jaarlijks betalen we nu meer dan twintigduizend euro aan huur van het clubhuis. Eigendom kost natuurlijk ook niet niks, denk aan: afschrijving, onderhoud, verzekering en rente. Maar naar mijn idee is dit altijd goedkoper dan huren.
Er bestaat (nog steeds) een gunstige gemeentelijke regeling om je eigen clubhuis te kopen, te bouwen of te verbouwen. Deze regeling houdt in dat de gemeente de kosten voor een derde subsidieert, voor een derde kun je met gemeentegarantie een “goedkope” lening afsluiten en voor het laatste derde deel moet de vereniging zelf zorgen. Maar ja, je raadt het al, het ontbreekt ons aan voldoende spaargeld om zo’n bedrag van ongeveer een ton op te hoesten.
Vooralsnog ploeteren we gewoon door.

Schoonmaak en koffie
Het gaat eigenlijk best goed met het schoon houden van ons clubhuis. Het schoonmaakbedrijfje dat we hebben ingehuurd voor het schoonhouden van de kleedkamers, douches, toiletten, keuken en kantine doet dit al meer dan twaalf jaar en weet dus precies wanneer ze moeten opdraven: na afloop van evenementen, wedstrijden en schoolsportdagen. De kleedkamers, douches en toiletten worden twee keer per week onder handen genomen, de keuken en kantine één keer per veertien dagen. Daarnaast vegen onze vrijwilligers tijdens rustige bardiensten de boel regelmatig aan. Dat is hard nodig, want vooral hardlopers hebben de gewoonte om met hun modderige hardloopschoenen de kantine te bevuilen. Geen probleem op onze tegelvloer, maar af en toe moet de ergste troep wel opgeveegd worden. Laatst vroeg ik me af of het misschien een optie is om het schoonhouden van de kantine geheel over te dragen aan onze vrijwilligers. Maak er een taak van voor twee vrijwilligers per veertien dagen. Dat scheelt ons als vereniging toch gauw 800 euro op jaarbasis. Van dat geld zouden we een goede koffiemachine kunnen huren, inclusief service-abonnement.

Samenstelling bestuur
Het nieuwe bestuur is inmiddels al aardig ingewerkt. Maar het eerste gat is ook alweer gevallen. Joanne van den Eijnden heeft ons bestuur moeten verlaten, vanwege drukke werkzaamheden op haar werk en thuis. Heel jammer, want we hadden juist gehoopt dat zij in staat zou zijn om inhoud te geven aan onze bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle mensen die voor de vereniging werken: trainers, jeugdcoördinator en verenigingsmanager. Het zou mooi zijn als we op korte termijn een vervanging van Joanne vinden. Wie hier wat voor voelt hoeft zich alleen maar te melden bij een lid van het bestuur en voor dat je het weet wordt je uitgenodigd voor de volgende bestuursvergadering.