Update bestuur 14 november 2021

Beste leden of ouders/verzorgers van leden,

Vrijdagavond zijn er nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd die in ieder geval t/m 4 december gelden. Deze nieuwe maatregelen hebben de volgende gevolgen voor de trainingen en activiteiten bij AV’23:

  • Toeschouwers zijn helaas niet toegestaan. Ouders kunnen hun kind brengen en halen bij de poort, maar mogen dus niet blijven kijken.
  • Om de drukte bij halen/brengen te spreiden zullen we starttijden voor de jeugd met 5 tot 10 minuten opschuiven. Dit zal nog apart worden gecommuniceerd.
  • De kantine wordt eveneens gesloten om te voorkomen dat het hier te druk wordt met toeschouwers.
  • Het krachthonk is momenteel gesloten, maar er wordt gewerkt aan een systeem met inschrijven en controle van de QR-codes via de krachttrainers (NB: toiletten blijven voor iedereen bereikbaar).

Naar verwachting geeft de overheid begin december een update en indien nodig zullen we bovengenoemde maatregelen hierop aanpassen.

Tot slot een oproep om bij klachten of een positieve test niet naar de atletiekbaan te komen. Op die manier houden we het voor iedereen zo veilig mogelijk.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van AV’23 (Kirsten, Andrea, Erik, Ronald, Roland, Mark, Jeroen)