Verenigingswerk 2015

inschrijvingen van 2014 blijven voor het merendeel staan voor 2015; uitschrijven en voor iets anders kiezen is mogelijk

door Peter Groen en Michiel Hatenboer

Afgelopen jaar heeft AV23 voor het eerst gewerkt met een centraal systeem voor het inzetten van vrijwilligers bij de honderden functies en taken die er voortdurend verricht moeten worden om de vereniging levend te houden. Dat is zonder meer prima verlopen. De organisatoren van de verschillende jaarlijkse evenementen kwamen voor het eerst zonder intensief te hoeven werven aan de vrijwilligers zonder wie ze de activiteiten niet gerealiseerd krijgen. Allerlei taken die wat meer op de achtergrond liggen en waar het vaak moeilijk was mensen voor te vinden, konden vervuld worden.

Het aantal keren dat iemand door wat voor omstandigheid dan ook zijn taak niet kon uitvoeren is – voor zover wij konden achterhalen – op de vingers van één hand te tellen. En dat op bijna 450 aanmeldingen voor het vrijwilligerswerk!

Hulde aan alle leden die zich als vrijwilliger hebben ingezet. Vrijwel zonder uitzondering heeft iedereen die zich ergens voor had opgegeven die taak of functie ook prima volbracht. Hartelijk dank! Door jullie inzet was AV’23 in 2014 een bruisende vereniging.

Er zijn slechts enkele kleine minpuntjes geweest bij de nieuwe manier van inschrijven voor het verenigingswerk.
Onvermijdelijk is dat niet iedereen de taak krijgt die hij of zij het liefst gedaan zou hebben. Vooral voor ouders van jeugdleden, die zich uiteraard graag inzetten voor activiteiten waar hun kinderen bij aanwezig zijn, was dat jammer. Hopelijk hebben zij ervaren dat ook andere vrijwilligerstaken, waar ze niet zo snel aan gedacht zouden hebben, voldoening geven. Het was niet altijd te voorzien hoeveel mensen er voor de verschillende activiteiten nu precies nodig waren. Een enkele vrijwilligers klaagde daardoor dat er te weinig te doen was geweest.
Het blijft nog steeds moeilijk om mensen te vinden die een functie binnen de vereniging op zich nemen. Enerzijds is dat begrijpelijk, want het is moeilijk te voorzien hoeveel tijd daar in gaat zitten – al valt dat meestal erg mee. Anderzijds is dat jammer omdat vele schouders licht werk maken en de druk nu nog steeds terecht komt bij een beperkt aantal leden die vrijwillig een verantwoordelijkheid willen dragen.

De inschrijving in 2015
We gaan het komend jaar op dezelfde voet verder met het verenigingswerk. De inschrijvingen van het afgelopen jaar blijven staan, maar je kunt je wel afmelden voor de taak die je in 2014 hebt gehad en natuurlijk kun je je ook opgeven voor een nieuwe taak. Zo gaan er open plaatsen vallen. Het is dus de moeite waard om af en toe op de website in MijnAV23 bij Inschrijven verenigingswerk te kijken of er iets leuks is vrijgekomen. Of je kunt natuurlijk een van de vrijwilligers vragen om te ruilen! Afmelden kan vanaf nu tot 1 maart 2015.

Uitzondering zijn de kantinediensten en de taak Helpen bij de Amsterdam Marathon, vanwege een iets andere opzet van deze taken. Je kunt je hier nu direct inschrijven voor de tijd die je het beste schikt. Daarom vervallen alle ‘oude’ inschrijvingen. Verder moeten ook juryleden zich opnieuw inschrijven. De reden hiervan is onbekend.

Dus behalve deze uitzonderingen: als je niets doet blijf je komend jaar gewoon bij dezelfde taak of functie staan die je afgelopen jaar hebt gedaan. Ons idee daarachter is dat we zo clubjes van mensen vormen die samen een bepaald evenement of activiteit doen en zo op elkaar ingespeeld raken. Kijk bij mijn verenigingsfuncties en -taken om te zien waar je op dit moment voor ingeschreven staat.

Tot slot: als je gemerkt hebt dat het voldoening geeft om je actief voor AV23 in te zetten, denk er dan ook eens aan om je op te geven voor een organisatorische functie. We zoeken nog steeds mensen voor o.a. een bestuursfunctie, als coördinator van vrijwilligers, als beheerder van het clubhuis en de baan. Of: wat heel nodig is maar ook heel veel voldoening geeft – volg een jurycursus en functioneer als jurylid bij wedstrijden, uit of thuis.

Wie onverhoopt volgend jaar niet in staat is om het vrijwilligerswerk te vervullen heeft tenslotte ook nog de mogelijkheid om dit voor € 50 af te kopen.