Corona-update 2 van het bestuur

De sluiting van de sportparken blijft na de aanscherping van de maatregelen van 23 maart vooralsnog gehandhaafd tot 6 april. Op 31 maart volgt pas meer duidelijkheid over de richtlijnen voor de periode daarna. De ouders van de kinderen die nieuw zouden instromen zijn geïnformeerd dat ook zij helaas nog even geduld zullen moeten hebben..

De Nescioloop wordt definitief geannuleerd. De inschrijving is gesloten en de al ingeschreven deelnemers hebben allemaal individueel bericht gehad. Uiteraard hopen wij de deelenemers terug te zien bij de Middenmeerloop op 25 oktober en anders bij de volgende Nescioloop op 11 april 2021. Met de deelnemers aan de Nescioclinics wordt contact opgenomen.

De Basiscursus hardlopen wordt niet afgemaakt en ook hiermee wordt met alle deelnemers contact opgenomen. De Vervolgcursus hardlopen die op 11 april zou starten gaat helaas niet door. In het najaar zal er een nieuwe Basis- en Vervolgcursus starten.

De Atletiekunie heeft de competitiewedstrijden in alle leeftijdsgroepen en op alle niveaus geannuleerd voor dit seizoen. Ook het NK in juni is geannuleerd (meer informatie).

Over het pupillenkamp dat op 19-21 juni op de kalender staat hebben we nog geen besluit genomen. Houdt hiervoor de website en de jeugdnieuwsbrief in de gaten. Het archief met nieuwsbrieven vindt u hier en het is tevens mogelijk om meteen een abonnement op de jeugdnieuwsbrief te nemen.

De ALV zal niet voor 1 juni georganiseerd kunnen worden. Omdat het Jaarverslag en de Jaarrekening zo goed als verzendklaar waren toen de maatregelen van kracht werden, en omdat de kascommissie zijn werk ook al heeft gedaan, versturen wij in de loop van de volgende week de stukken alvast aan alle leden. Op een later moment zullen we alsnog de ALV beleggen om een en ander ook door de leden te laten vaststellen. In de begeleidende e-mail van volgende week hopen wij ook meer duidelijkheid te kunnen bieden over de situatie voor wat betreft clubactiviteiten na 6 april, maar ook over eventuele financiële gevolgen, bijvoorbeeld voor de contributie.

Eén oproep, die op de ALV aan de orde zou komen en die ook in de e-mail zal staan, nemen we ook hier alvast op: komende zomer gaat onze secretaris verhuizen! Naast een bestuurslid voor HR-zaken, een functie die al lang vacant is, zoeken wij dus ook een nieuwe secretaris. De komende maanden kan deze kandidaat nog ingewerkt worden. Wil je hier meer over weten en overweeg je om je als bestuurslid in te zetten voor AV’23: neem dan contact op met Kristian via secretaris@av23.nl. Wij kunnen als actief bestuur versterking van meerdere mensen gebruiken!