Een blik achter de bar

door Bart Boevink

Een eeuwig dilemma
Is de kantine er voor de leden en gasten van AV’23 om er gezellig en vooral goedkoop na afloop van training of wedstrijd iets te kunnen eten of drinken of is de kantine een mogelijkheid voor de vereniging om extra inkomsten te verwerven door de verkoop van eten en drinken en verhuur aan derden? De waarheid zal wel weer in het midden liggen. Enerzijds willen we met zijn allen dat de kantine een soort huiskamer is, waar al onze leden zich welkom voelen. Anderzijds kost het draaiende houden van de kantine onze vereniging veel geld en vrijwilligerscapaciteit. Denk hierbij aan de niet geringe huur die we aan de gemeente moeten betalen, de energierekening, de schoonmaakkosten en de inkoop van al die drankjes en etenswaar. En dan nog al die vrijwilligers die bardiensten draaien, bij  wedstrijden en evenementen de kantine doen, het onderhoud verzorgen en de kantinecommissie bemannen.

Naar een gezond kantine-beheer
De afgelopen jaren verdienden we vrijwel niets op de kantine-exploitatie. De prijzen waren te laag, de betaaldiscipline was slecht, de inkoop kon scherper, er was nauwelijks voorraadbeheer en er werden veel consumpties gratis verstrekt.
In de door de ALV op 31 oktober 2016 goedgekeurde begroting voor 2017 wordt echter uitgegaan van een voor ons doen fors overschot op de kantine-exploitatie. We zijn dus wel verplicht om de kantine-exploitatie om te vormen naar een meer winstgevend model. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag.
Het bestuur van AV’23 heeft eind vorig jaar aan mij gevraagd een Plan van Aanpak te maken voor het realiseren van een gezond kantinebeheer. Dit moet je breed zien. Dus zowel een financieel gezonde exploitatie, een gezellige huiskamer voor de hele vereniging als een manier om bij te dragen aan de gezondheid van onze leden.
Op 23 januari was dit plan klaar en is het vastgesteld door het bestuur. Voor de complete tekst van dit plan klik hier.

De nieuwe wind
De belangrijkste veranderingen die in dit Plan van Aanpak Kantine 2017 worden aangekondigd zijn:

  1. Installatie van een nieuwe sterke kantine-commissie, bestaande uit Bart Boevink (algemene coördinatie), Jeffrey So en vanaf 1 juli 2017 Leonieke Mevius (planning bardiensten), Peter Jan Kannegieter (inkoop), Geline Kottier (inrichting kantine en coördinatie bij evenementen), Theo den Haan (voorraadbeheer, assortiment en prijzen), Cassandra Salvo (marketing), Lucas Bakker (dinsdags “avondje Lucas”).
  2. Stoppen van het verstrekken van gratis consumpties. Alles moet worden afgerekend, direct bij de barmedewerker of door aan te geven ten laste van welke verenigingsactiviteit, commissie of bestuur de kosten geboekt kunnen worden.
  3. Per 1 augustus 2017 kan er in de kantine alleen nog maar via onze PIN-automaat betaald worden.
  4. Zowel het assortiment als de verkoopprijzen worden de komende weken kritisch tegen het licht gehouden. Het assortiment wordt getoetst op gezondheid, vraag, houdbaarheid en diversiteit. Bij de vaststelling van de verkoopprijzen is het uitgangspunt dat de verkoopprijs altijd tenminste twee maal de inkoopprijs is.
  5. Het schoonhouden van de kantine en de keuken wordt voortaan gedaan door de vrijwilligers met bardienst. Hiervoor wordt door de verenigingsmanager een schema opgesteld.

Maar waar het eigenlijk om gaat
Al die regels en maatregelen uit het kantineplan zijn misschien nodig om de kantine weer winstgevend te maken, maar dat is niet de essentie. Waar de nieuwe kantinecommissie echt door gemotiveerd wordt is het idee om van de kantine weer een gezellige huiskamer voor al onze leden en ouders van leden van te maken. Daar gaat de kantinecommissie zich voor inzetten. Er zijn al plannen voor een gezelliger inrichting van de kantine, soep, broodjes en taart op de zaterdag, koken op de donderdagavond, surprise-avonden van Lucas op de dinsdag, etentjes voor de pupillengroepen en feestavonden voor de junioren.
Dit zijn nog maar de eerste ideeën. Er komt nog veel meer aan. Daarvoor staat deze nieuwe kantinecommissie garant. Maar natuurlijk is er ook alle ruimte voor plannen en inbreng van alle leden die het beste voor hebben met onze kantine.