Nieuwe bezetting jeugdbestuur

door Michiel Hatenboer

Na vele jaren trouwe dienst hebben Rosa de Jong en Anna Goede op maandagavond 31 augustus afscheid genomen als voorzitter en secretaris van het jeugdbestuur. Ze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de bloei van de jeugdafdeling en het in goede banen geleiden van de groei van de afgelopen jaren. Organisatie en communicatie van de jeugdafdeling hebben zij naar een hoger plan weten te brengen. Beide kunnen door hun studie nu helaas minder aanwezig zijn op onze baan, maar tot op het laatst hebben zij zich als bestuurslid ingespannen voor de pupillen en junioren van onze vereniging. Zelfs de overdracht aan de nieuwe bestuursleden was perfect geregeld. We zijn blij dat ze zulke goede talenten hebben weten te strikken voor het bestuurswerk.

Vanaf vandaag bestaat het dagelijks jeugdbestuur uit Mathilde Bakker en Margaux Jonkers als duo-voorzitters, Giel Ritmeijer als secretaris en oudgediende Robin Willems als penningmeester. Gemiddeld één maal per twee maanden komt een breder jeugdbestuur bijeen om belangrijke lopende zaken te bespreken, zoals de instroom van nieuwe jeugdleden en de planning van wedstrijden en andere activiteiten. Hieronder een greep uit de deelnemers aan die bijeenkomsten. Joost Cosman werkt voor het jeugdbestuur als coördinator van de trainingen. Guus Hoogmoed ondersteunt als combinatie-functionaris (van Sportservice Amsterdam) het jeugdbestuur om de kwaliteit van de trainingen hoog te houden. Theo Danes is de spin in het web voor de juniorenafdeling. Ook de instroomcoördinatoren Bart van der Jagt, ondersteunende ouder Andrea Aquina en ondergetekende Michiel Hatenboer (als vertegenwoordiger van het algemene bestuur) zijn vrijwel altijd aanwezig bij de brede bijeenkomsten van het jeugdbestuur. Soms is ook Ynze Strikwerda vanuit de organisatie van de wedstrijden aanwezig, of een lid van de technische commissie. Het jeugdbestuur is via de nieuwe secretaris bereikbaar op het emailadres jeugd@av23.nl.

Namens het algemeen bestuur van AV’23 dank ik Rosa en Anna heel hartelijk voor hun inzet en wens ik Mathilde, Margaux en Giel veel succes in hun nieuwe functie!