Nieuwe trainer

door Peter Groen

De trainingsgroep Technisch-algemeen, die sinds het vertrek van Rob de Weger afgelopen najaar zonder trainer zat, is weer onder de pannen. Door bemiddeling van de Technische Commissie heeft Michael Weber er in toegestemd om deze groep onder zijn hoede te nemen. Met ingang van 7 mei zal hij de dinsdag- en donderdag-trainingen op zich nemen. De dinsdag doet hij voorlopig samen met Carla van der Klei, die de afgelopen maanden invaltrainster is geweest.
Michael Weber is geen onbekende binnen AV’23. Zelf heeft hij er vele jaren gesport, in elk geval tot en met zijn juniorentijd. Na zijn CIOS-opleiding heeft hij vele jaren de groep technisch-studenten getraind. Deze groep is thans met technisch-algemeen samengevoegd.

Technisch-algemeen is in feite dé trainingsgroep voor iedereen van 18 en ouder die technische onderdelen van de atletiek wil beoefenen: lopen – sprint tot en met middenafstand – en horden; springen – hoog, ver, hinkstap en polsstok – en werpen – speer, discus, kogelstoten en kogelslingeren.

Doordat Michael al andere afspraken heeft zullen de trainingstijden wel iets aangepast moeten worden: de trainingen beginnen nu om 19.30 uur. Het idee is dat iedereen wel een kwartier eerder aanwezig is om alvast zelf rustig in te lopen.