Terugblik op de Algemene Ledenvergadering

door Andrea Aquina

Even bijkomen vanavond. Zaken op een rij zetten en leermomentjes voor mezelf formuleren. Bedenken of ik nou tevreden met het verloop van de Algemene Ledenvergadering van gisteravond was of niet. Gelukkig komt de regen met bakken uit de lucht, en heb ik er geen enkel probleem mee om even een baantraining te missen vanavond.

Nadat we met een heel leuk initiatief begonnen, en de leden opdracht hebben gegeven om een commissie aan de slag te laten gaan om de ideeën voor een aangepast logo verder uit te werken, kwamen de zwaardere onderwerpen aan bod. De leden hebben gister de begroting vastgesteld. Maar dat ging niet vanzelf. Waar het bestuur al een aantal jaren aan het schipperen was om een sluitende begroting te presenteren waarbij de kosten gelijk verdeeld werden over alle leden, lag er nu een voorstel om de contributies in zijn geheel met een gering bedrag te verhogen, maar om daarbovenop een toeslagenstelsel te introduceren waardoor atleten die veel trainen (de indoortrainingen, extra crosstrainingen en specialisatietrainingen) meer gaan betalen. Best wel een heel principiële wijziging dus. Zeker voor een club die gezelligheid, sfeer, plezier en solidariteit zeer hoog in het vaandel heeft staan. Heel terecht dus ook dat hier een discussie over werd gevoerd. En goed om te constateren dat de jeugdtrainers in grote getale aanwezig waren om te laten zien dat zij er de afgelopen jaren enorm hebben gebouwd om naast al die clubkenmerken van hierboven ook op het gebied van kwaliteit, prestaties en talentontwikkeling grote stappen te maken. En dat zij zich zorgen maken of ze dat wel overeind kunnen houden als daar apart voor betaald moet gaan worden.

Ik vond het fijn om te zien dat er vanuit alle geledingen van de club mensen aanwezig waren, en dat eenieder zich ook mengde in de discussie. Niet alleen over de contributie, maar ook bijvoorbeeld over het stelsel van verenigingstaken. Ook hier weer ging het niet alleen over het systeem en over technische afspraken, maar ook over de kernwaarden van de club. Over het feit dat afkopen van verenigingswerk misschien leuk staat op de begroting, maar eigenlijk niet past in een club waar we samen met z’n allen de boel draaiende houden. Dat er zorgen zijn over dat allemaal nog wel lukt, en of we -dat vond ik echt een heel sterk punt!- niet vergeten dat het dan misschien een forse inspanning is, maar dat het ook gewoon leuk is om te doen, en dat we niet moeten vergeten om dat ook te blijven uitdragen!

Het feit dat deze discussies gevoerd worden, betekent dat er zorgen zijn. En dat is denk ik terecht. Met het bestuur hebben we twee lange avonden en een zaterdagochtend zitten worstelen om het plaatje rond te breien. We stevenen voor het derde jaar achtereen af op een tekort. Dan doen we gewoon objectief gezien echt ergens iets niet goed… en dat moet nu echt anders. Het feit dat de zorgen hier op deze plek tijdens de ALV gevoerd worden, dat geeft me dan wel weer moed. Dat is de plek waar het hoort. Dat geeft ook aan dat er wat gebeurt binnen de club of in elk geval dat er wat moet gebeuren, en dat er wat is om over te praten. Wat me ook goed doet, is dat we de toch behoorlijke groep tegenstemmers bij het contributievoorstel enigszins tegemoet hebben kunnen komen. Die hebben namelijk de toezegging gekregen dat als de vermeende sponsormogelijkheden inderdaad komend jaar van de grond komen, de opbrengsten hiervan aangewend mogen worden om de groepen die in het nu aangenomen contributievoorstel toeslagen gaan betalen te ontlasten. En inmiddels binnen 24 uur na de ALV, is de eerste vergadering van een nieuwe sponsorcommissie belegd!

Of ik nou tevreden ben….laat ik het zo zeggen: als we volgend jaar kunnen constateren dat de pittige ALV van gister zoveel heeft losgemaakt dat er initiatieven zijn genomen, sponsoren geworven, dat de specialisatiegroepen zich toch gewoon verder hebben kunnen ontwikkelen, en dat we met het gros van de leden met heel erg veel lol onze vereniging draaiende houden en succesvolle evenementen organiseren, dan heb ik de zware avond er met heel veel liefde voor over gehad!

Het officiële concept verslag van de ALV zal binnenkort beschikbaar zijn.