Zoveel jaar geleden in Amsterdam

door Theo Danes

Op de website van het Parool wordt in de categorie ‘Zoveel jaar geleden in Amsterdam’ melding gemaakt van "de nieuwe Sintelbaan in Amsterdam-Oost". Inmiddels genieten wij even verderop al zo’n 12 jaar van het tartan en bivakkeren er tientallen tuinhuisjes op de oude lokatie langs het spoor. Toch zie je tussen de moestuintjes nog de contouren van het oude gravel dat de nostalgische harten van sommige AV’23-leden sneller doet kloppen. Op de foto van 13 februari 1964 sprintster/verspringster Corrie Bakker. Zou er nog een (oud-)lid zijn dat met Corrie het rode steengruis heeft betreden?

Met dank aan het oplettende oog van voormalig bestuurslid/secretaris Dirk Visser.