Corona-update 4 van het bestuur

Wij hopen dat alles goed gaat met jullie en iedereen in goede gezondheid is.

Per 29 april is het weer mogelijk om, onder voorwaarden, trainingen te hervatten voor de pupillen tot en met de A junioren (18 jaar). AV’23 zal ook per deze datum weer aanvangen met trainingen. Er is dus in de meivakantie gewoon training voor deze groepen.

We willen de trainingen rustig opstarten om te kunnen zorgen dat we iedereen veilig en gezond kan sporten. Het primaire doel is om iedereen twee keer in de week de mogelijkheid te geven om op een verantwoorde en veilige manier weer te kunnen sporten.

Om dit alles goed te laten verlopen heeft de Technische Commissie een protocol en een aangepast trainingsschema opgesteld (klik hier om te openen). Lees dit document goed door! In grote lijnen komt dit erop neer dat:

  • De eerste twee weken worden gebruikt om de trainingen voor pupillen en junioren op te starten. In deze periode zullen beperkingen aanwezig zijn. Het aantal trainingen zal beperkt zijn en ook iets korter zijn.
  • In de eerste weken moeten atleten worden aangemeld bij de trainer van de betreffende de training. Dit dient voor elke training te gebeuren en ten minste één dag voor de training! Zo hebben wij een inschatting van het aantal atleten dat komt trainen en hoeveel personen op welk moment op de baan zijn.
  • Het sportpark/baan alleen toegankelijk is voor atleten en instructies zijn voor het halen en brengen van atleten.
  • Het gebruik van materiaal tijdens trainingen beperkt zal zijn en dat extra maatregelen zijn getroffen om de hygiëne te waarborgen.
  • Aan de hand van onze bevindingen kunnen protocol en/of trainingsschema eventueel worden aangepast. Hierbij zullen de richtlijnen vanuit de Atletiekunie en de overheid leidend zijn.

Vragen naar aanleiding van dit bericht kun je het beste stellen via jeugd@av23.nl.

Met veel dank aan de Technische Commissie en de jeugdcoördinatoren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur