De AV’23-trainingen krijgen een nieuwe opzet

door Sandra Verkruisen

In het interview dat Monique Admiraal april 2018 met Sander Stok had, vroeg zij hem of hij een verbeterpunt voor AV’23 had. “Het belangrijkste dat ik wil noemen is dat er een goed opleidingsplan voor de trainers moet komen. De club is ermee bezig, maar het is er nog niet helemaal. (…) AV’23 heeft goede trainers. Door goede trainers nog beter te maken gaat het niveau van de atleten omhoog waardoor ook de resultaten beter worden. Daarmee kunnen we onze club naar een hoger level brengen.”
Met het Strategie- en Visiedocument dat vorig jaar in de ALV is vastgesteld zet de club hierin concrete stappen. Recent is Sander door het bestuur van AV’23 aangesteld tot technisch directeur. Nu kan hij zijn tijd en aandacht kan geven aan het uitrollen van deze visie. Sander legt uit waar hij mee bezig is en welke veranderingen hij gaat inzetten.

Technische commissie
Vorig jaar zijn bijna alle leden uit het jeugdbestuur overgegaan naar de TC waardoor die flink in capaciteit, kennis en kunde is uitgebreid. Sander stopt uiterlijk eind dit jaar als voorzitter van de TC, maar blijft er uiteraard wel bij betrokken. Zijn opvolger moet iemand zijn met brede interesse en kennis van de atletiek, zegt hij. Het kan een trainer zijn, maar ook een ouder die de kennis en ervaring heeft.
“De TC van AV’23 zorgt ervoor dat we een vereniging zijn die veilig is, die atleten traint tot aan minimaal het niveau NK-deelname, die atleten opleidt voor het geven van trainingen en die ruimte biedt voor de recreanten. AV’23 heeft inmiddels voldoende opgeleide Niveau 3-trainers. Deze trainers mogen zelf binnen de club de opleiding Niveau 2-trainer verzorgen. Toch blijft het elk jaar een puzzel om de trainers voor elke basisgroep en voor de specialisaties in te delen.” Sander kreeg dit jaar daarnaast de uitdaging om voor de zeer geliefde trainer Theo Danes een vervanger te vinden. Theo verhuist naar Amersfoort en blijft nog één dag per week training geven. “Maar….. waarschijnlijk kunnen we binnenkort een nieuwe trainer voorstellen!”

Nieuwe trainingsstructuur
Per 1 november gaat een nieuwe trainingsstructuur in voor de junioren. Vanaf de junioren A (en misschien vanaf junioren B) gaan we wekelijks twee basistrainingen aanbieden. Naast deze basistrainingen volgen de atleten één tot drie specialisatietrainingen per week. Ook bieden we twee keer in de week recreatietrainingen aan voor de atleten die geen specialisatie doen. Sander geeft zelf nog eenmaal in de week specialisatietraining kogel/discus. Hij zoekt echter nog naar iemand die dit drie keer in de week kan geven.

Voor de jongere kinderen verandert er minder. We bekijken wel of we uitzonderlijke talenten beter kunnen begeleiden, onder andere met specialisaties naast het basisaanbod. Daarin zouden dan meerdere jaargroepen samen kunnen trainen.

AV’23 gaat de komende jaren flink investeren in deze specialisatietrainingen, zowel financieel, kwalitatief als kwantitatief, en dat zowel voor de technische atletiek als de (MiLa-)looponderdelen. Sander streeft ernaar om het trainingsaanbod bij AV’23 te professionaliseren. Van de atleten die specialisatietraining doen wordt dan ook verwacht dat ze aan voldoende wedstrijden meedoen, progressie tonen en als team de club vertegenwoordigen in de landelijke competitie. We willen graag weer naar het hoogste landelijke niveau promoveren.
Sander zal tijdens de ALV op 26 oktober 2020 de nieuwe trainingsstructuur nader toelichten.

Samenwerking met andere atletiekverenigingen
Sander geeft aan dat we met elkaar binnen Amsterdam nog veel meer zouden kunnen bereiken. Het is jammer dat het nu nog onvoldoende lukt om goede samenwerkingen op te zetten met de andere atletiekverenigingen. Zo zouden we gemakkelijk een gezamenlijk aanbod van bijvoorbeeld workshops EHBO en veiligheid kunnen realiseren. Maar ook op het gebied van trainingen en clinics moet meer mogelijk zijn.

Baanrenovatie
Namens het bestuur is Sander de contactpersoon met de gemeente voor de baanrenovatie, die op het moment aan de gang is. Helaas heeft hij het hier veel langer druk mee dan verwacht. Voor de start gaf de gemeente aan dat het werk 4 à 6 weken ging duren en werd er rekening gehouden met 2 weken uitloop. Sander heeft, samen met Robin Willems, wekelijks heel veel contacten met de projectleiding, want zoals iedereen merkt lijkt het niet op te schieten. Tegenvaller is onder andere de drainage. Bij de start wisten we dat er geen tekeningen waren van de aanleg. En dat de drainage niet goed functioneerde kon iedereen merken op ons modderige veld. Halverwege de renovatie ontdekte de aannemer zelfs vissen in de drainageputten! De sloten loosden op ons terrein in plaats van omgekeerd. Werk aan de winkel dus. Maar met genoeg geduld hebben we straks een baan die weer een aantal jaren goed functioneert met onder andere een nieuwe polsstokmat en werpkooien die voldoen aan de eisen van de Atletiekunie. En voor de trainingen krijgen we extra ruimte om te kunnen verspringen en te kunnen werpen. Sander blijft er als technisch directeur ook de komende jaren voor waken dat onze baan blijft voldoen aan de eisen van de Atletiekunie.

Droom over een indoorhal voor AV’23
Tenslotte vertelt Sander over zijn droom. Hij is al jaren op zoek naar een plek voor een goede indoorhal voor AV’23 en lobbyt bij de gemeente of die hierin kan ondersteunen. Er passeren af en toe mogelijke locaties. Sportpark Driemond was er één van, maar mogelijk moet dit groen blijven en is bouw van een hal toch niet toegestaan. Leden die Sander met zijn droom willen helpen kunnen zich bij hem melden.